Veranderbegeleiding

Veranderbegeleiding op 3.0 wijze

Teveel veranderingen mislukken. Zeker de moeilijkste veranderopgaven: duurzame verandering realiseren binnen en tussen organisaties. Waarbij het eindresultaat is dat je ander gedrag ziet, in de praktijk. Gedrag dat ‘gewoon’ is geworden. 

We helpen je op weg, in interactie met de organisatie. Wij maken ons zo snel mogelijk overbodig, zodra jullie het zelf verder doen. 

Veranderen van binnenuit (3.0)
Waarom?
Hoe?
Wanneer?
Want!

Met onze veranderbegeleiding (op 3.0 wijze), helpen we je op weg met vragen als:

▰ Hoe zorg je ervoor dat een organisatieverandering ook echt gaat leven?
▰ Hoe krijg ik de fusie, die op papier mooi is, werkend in de praktijk?
▰ We moeten slimmer gaan werken, hoe krijgen we dat in het DNA van onze mensen?
▰ Hoe zorgen we ervoor dat we de (nieuwe) manier van werken ook daadwerkelijk DOEN…?

Veranderingen kunnen op papier perfect lijken, terwijl de praktijk weerbarstiger is. Wij geloven niet in maakbaarheid: eerst een plan maken, dan nog ‘even’ implementeren. Omdat mensen mensen zijn. En ons gedrag lang niet zo rationeel is als je soms zou willen.

Wil je duurzaam veranderen (en dat willen wij), dan zorg je voor de verandering in interactie met de mensen in je organisatie. Geen eindeloze praatsessies, wel met een brede groep betekenis geven en vooral heel veel DOEN, leren en bijstellen. De meeste betekenis wordt gegeven in de praktijk, met concrete acties en hoe die uitwerken.

Daarom gaan we ‘gewoon aan de slag’. Met de mensen die het uiteindelijk ook moeten doen. Zo begint de verandering al direct. En is ‘implementatie’ een begrip dat er bijna niet meer toe doet.

We begeleiden je organisatieverandering in diverse rollen. Altijd in interactie met jullie.

Als adviseur op het proces, als facilitator, ‘advocaat van de duivel’, trainer, uitdager, spiegel, evaluator, executive coach… Als het maar leidt tot zinvolle bijdragen aan jullie veranderproces. De vorm is voor ons ondergeschikt.

Hoe een traject eruit ziet, verschilt dan ook sterk per situatie en veranderopgave. Dat kan van een heel kleine bijdrage van onze kant met een paar gesprekken ‘achter de schermen’ tot een uitgebreid gezamenlijk traject waarbij we ontwerpen, begeleiden, bijeen brengen, interne begeleiders opleiden, etcetera. Zie de verhalen van klanten over hun ervaringen.

Ieder traject start wel per definitie met het verhelderen van jullie gewenste uitkomst: wat is het dat jullie willen bereiken? Deze gewenste uitkomst analyseren we net zo uitgebreid als anderen problemen analyseren. Al vragend komen we tot wat de essentie van de gewenste verandering. Daar vanuit ontwerpen we samen verder.

Van binnenuit en in een lerend proces. Dat is wat wij bijdragen.

Jullie zijn en blijven eigenaar en beslisser. Te allen tijde. Jullie bepalen de richting en het doel. Wij helpen mee in het realiseren daarvan.

Dat betekent dat iedereen aan de bak moet. Ook jij…

Wanneer schakel je Gewoon aan de slag in bij je veranderproces?

Veranderen gaat voor ons over verandering van gedrag en (daarmee) cultuur in organisaties. Niet als sluitstuk van een veranderproces, maar als inherent onderdeel. Omdat je met Veranderen 3.0 verandering van binnenuit in gang zet, maak je -binnen kaders- samen met je mensen de verandering. Er moet nog wel ruimte zijn om samen vorm en inhoud te geven aan de uiteindelijke verandering. Anders krijg je op zijn best een 2.0 verandering…

Binnen dat kader, kun je op diverse momenten onze expertise inzetten:

▰ Zodra je begint na te denken over een veranderopgave en dat echt van binnenuit wilt ontwikkelen.
▰ Als je weet, of merkt, dat je toch in oude valkuilen stapt en af en toe een ‘extern geweten’ nodig hebt.
▰ Als je extra denk- of doe-kracht kan gebruiken om op pragmatische wijze verder te ontwikkelen en je organisatie ‘in leren’ wilt zetten.
▰ Wanneer (organisatie-)structuren wel zijn gewijzigd, maar alles verder (teveel) bij het oude blijft.
▰ Als je gewoon even niet meer weet hoe je het best verder kunt werken aan de gewenste verandering.
▰ Wanneer ingezette acties en interventies (nog) niet tot het gewenste resultaat leiden.
▰ Als je merkt dat veranderingen of ontwikkelingen vastlopen.

Het kan vaak uiteindelijk zoveel makkelijker. Maar, om met Cruijff te praten: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Als onderdeel van de patronen die in de weg zitten om jullie verandering te realiseren, is het nou eenmaal erg lastig om diezelfde patronen te zien. Wij helpen jullie om die wel in te zien. En te veranderen.

Daarmee krijg je veel meer dan alléén het realiseren van jullie veranderopgave.

Al doende leren jullie ook over hoe jullie dat doen. Hoe de interactie in de organisatie met sprongen verbetert. Hoe jullie ‘gedoe’ kunnen omzetten in relevante informatie. Hoe jullie zonder eerst enorme plannen te schrijven in de praktijk kunnen uitvinden hoe het voor jullie het best werkt.

Je wordt ‘antifragieler’ als organisatie: je wordt sterker in plaats van zwakker onder druk. Doordat jullie leer- en aanpassingsvermogen groeit als bij-effect. Niet onhandig in een tijdperk waarin verandering de enige constante is…

Wel een waarschuwing vooraf namens een van onze klanten:

‘Je moet wel durven. Want onvermijdelijk confronteren ze je ook met je eigen veranderkundige aanpak.’

Resultaten

Wat kunnen we doen voor jouw verander vragen?

Leg het ons voor, we denken graag vrijblijvend mee. Inspiratie gegarandeerd.
inschrijven