Fractalenonderzoek – pijlsnijl en concreet naar de kern van je cultuur

Fractalenonderzoek

Gratis Whitepaper

Lees over de resultaten van vier organisaties waar we Fractalenonderzoeken toetsten

Een fractaal is een mini-uiting van een organisatiepatroon. Een uiting die in al haar kleinheid dezelfde structuur vertoont als het grote patroon. Je organisatiecultuur is weer het samenstelsel van patronen, waardoor je met een fractalenonderzoek pijlsnel inzicht krijgt in je organisatiecultuur.

Voor cultuuronderzoek, niet in grote woorden, maar in praktische voorbeelden uit jullie dagelijkse praktijk. Voorbeelden die in al hun kleinheid doorkijkjes geven in de grotere patronen. Dat is niet alleen een concrete spiegel, maar geeft ook inzicht in de voedingsbodem en concrete handvatten voor veranderingen die je wilt realiseren.

Een fractalenonderzoek geeft je snel inzicht in hoe je aan het werk kan met het veranderen ván, en mét de cultuurpatronen die er nu zijn.

Waarom?
Hoe?
Wanneer?
Want!
Kosten

Fractalenonderzoek is een vorm van cultuuronderzoek die antwoorden geeft op vragen als:

▰ Waarom komen we niet verder in ons verandertraject, ondanks alle inspanningen?
▰ Hoe krijg ik meer grip op de cultuur in onze organisatie?
▰ Wat zijn de concrete onderwerpen of voorbeelden in dat vage begrip van ‘onze organisatiecultuur’ waar we aan kunnen werken om de stappen te zetten die we belangrijk vinden?
▰ Ik hoor zo vaak ‘dat is nu eenmaal de cultuur’, maar hoe maken we dat concreet, voor iedereen herkenbaar, en wat kunnen we daar ook mee?
▰ Is ons gedrag congruent aan wie we willen zijn als organisatie? Ofwel: wat doen we nou echt?
▰ Wat zijn helpende patronen in onze organisatie en hoe kunnen we die nog beter inzetten?
▰ Wat zijn belemmerende patronen in onze organisatie en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

In organisaties wordt doorgaans keihard gewerkt aan het realiseren van strategische doelen en veranderingen. Toch ontstaat er veel te weinig blijvende gedragsverandering. Vanuit ons geloof in veranderen van binnenuit is het waardevol om jezelf als organisatie echt goed te kennen, je organisatiecultuur dus. Dat versterkt het werken vanuit de realiteit ipv hoe je vindt dat het zou moeten zijn. ‘Werken met wat er is’ noemen we dat essentiële principe.

Fractalenonderzoek haalt cultuur uit de ingewikkelde, abstracte hoek. Het wordt concreet, betekenisvol en geeft heldere handvatten om je strategie of verandervraagstuk verder vorm en richting te geven. Zodat het werkt.

Stap 1: Het intakegesprek
Met de opdrachtgever bespreken de verwachtingen, voor welk deel van de organisatie we het onderzoek doen, waar we gaan observeren en wie de resultaten het beste kunnen beoordelen.

Stap 2: Informeren
De opdrachtgever informeert de (betreffende delen van) de organisatie op een voor jullie passende manier, afgestemd met onderzoekers. Zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn en zij ons de ruimte geven om overal rond te lopen en mee te kunnen luisteren.

Stap 3: Eerste bezoek
Het eerste bezoek met twee onderzoekers duurt ongeveer 2 a 3 uur. Ze lopen rond in de werkruimtes, keuken, kantines, checken in bij (online) meetings, etc. Jullie doen gewoon wat je altijd doet. De onderzoekers nemen (veel!) foto’s en maken aantekeningen van wat ze horen en wat opvalt. Tussen de bezoeken door maken ze vast een eerste voorzichtige ‘codering’ van de observaties: wat lijken ze te zien?

Stap 4: Tweede bezoek
Tijdens dit tweede bezoek merken onderzoekers of ze opvallende zaken van het eerste bezoek opnieuw tegenkomen, of wat juist anders gaat. Voor de organisatie is het procedé hetzelfde. Na dit tweede bezoek maken de onderzoekers de analyse compleet, en filteren ze de fractalen uit de ruis voor een gerichte terugkoppeling.

Stap 5: Terugkoppeling
Terugkoppeling in een korte workshop met een dwarsdoorsnede van (het onderzochte deel van) de organisatie over wat de onderzoekers hebben waargenomen (foto’s en uitspraken) en welke cultuurpatronen ze daarin menen te zien. Deelnemers toetsen deze bevindingen: wat herkennen we, wat niet, wat mist?

Afhankelijk van de oorspronkelijke vraagstelling, ga je hier kort of uitgebreider in, tussen 1,5 uur en een dagdeel tijd. De aanvullingen en aanpassingen verwerken de onderzoekers in de definitieve eindpresentatie.

Het fractalenonderzoek is daarmee afgerond. Als organisatie ga je er vanaf hier zelf mee verder, of we gaan samen aan de slag met een verandertraject op deze bedding.

Een klant vertelde na afloop verrast: ‘Knap hoe jullie in zo weinig tijd en zonder voorkennis zo goed de essentie weten te vangen’.

Wanneer is het zinvol om fractalenonderzoek in te zetten?

▰ Als je wilt weten waar goede en relatief ‘simpele’ haakjes zijn om je cultuur te ontwikkelen.
▰ Aan het begin van een veranderproces. Als je wilt weten of je veranderplannen haalbaar zijn met je huidige cultuur
▰ Wanneer je merkt dat het gedrag in de organisatie niet duurzaam verandert, terwijl je al best wat in gang hebt gezet.
▰ Als je een eerlijke spiegel wil hebben op ‘doen we wat we zeggen?’ / ‘zijn we wie we willen zijn?’
▰ En alleen als je ook bereid bent om in die soms confronterende spiegel te kijken en daarmee aan de slag te gaan.

Een ‘standaard’ fractalenonderzoek past binnen kleine en middelgrote organisaties (tot 100 mdw) of een afdeling/onderdeel van een (middel)grote organisatie. Voor grotere organisaties is meer maatwerk vereist. Dit bespreken we graag met je.

Je krijgt via herkenbare voorbeelden- de fractalen- jullie cultuurpatronen in beeld.
De opbrengsten van het onderzoek zijn ‘eigen’ en daardoor direct herkenbaar voor iedereen: je kan er moeilijk omheen.

Jullie geven als organisatie zelf betekenis aan de fractalen en patronen.
Wij doen een voorzet, maar jullie bepalen zelf wat je wel en niet past, of hoe het voor jullie samenhangt. Met een dwarsdoorsnede van de organisatie, die zoveel mogelijk het hele systeem representeert. De interpretatie en benoemde cultuurpatronen blijven zo ook ‘eigen’. Je hoeft je niet mentaal en emotioneel te verhouden tot een extern model.

Fractalenonderzoek biedt inzicht in wat de voedingsbodem is waarin je veranderingen probeert te realiseren.
Fractalenonderzoek laat sec zien hoe jullie cultuur nu is. Niet in theorie, maar in de praktijk. Afhankelijk van wat je wilt bereiken, geeft het daarmee inzicht in zowel mogelijkheden als beperkingen. Een reality check, maar ook inzicht in hoe je jullie unieke cultuur in beweging kunt krijgen, dankzij de cultuurpatronen die er zijn.

Fractalenonderzoek biedt concrete handvatten om gewenste veranderingen direct in gang te zetten
Als je weet dat cultuur gedrag is en gedrag cultuur vormt, en je weet hoe jullie de cultuur ‘doen’ dankzij fractalen-onderzoek, dan zie je ook wat je anders kunt doen om daar verandering in aan te brengen. Als er ruimte is voor gedragsverandering, ook al is het maar beperkt, dan biedt fractalenonderzoek de mogelijke ingangen voor cultuurverandering.

De combinatie van deze bovenstaande kenmerken maakt fractalenonderzoek laagdrempelig én betekenisvol tegelijk.
Doordat fractalenonderzoek werkt met hele concrete waarnemingen in jullie praktijk, de waarnemingen nauwelijks impact hebben op je dagelijks werk, en je er in je organisatie zelf betekenis aan geeft, ontstaat de bijzondere combinatie van bijzonder betekenisvol én klein en laagdrempelig. Juist het kleine maakt het grote zoveel duidelijker. Het is herkenbaar en veelzeggend. Eindelijk wordt je cultuur concreet.

Een ‘standaard’ fractalenonderzoek betreft een onderzoek binnen één organisatie of organisatie-onderdeel met twee bezoekmomenten. Voor grotere organisaties is meer maatwerk nodig. Samen gaan we na hoe we ook daar met zo klein mogelijke interventies het gewenste inzicht kunnen verkrijgen.

De investering voor het hele proces bedraagt € 9295,- (excl btw). Voor non-profit organisaties werken we met een gereduceerd tarief van € 7350,-.

Hierin is inbegrepen:
1. Twee dagdelen fractalenonderzoek ter plaatse met twee onderzoekers
2. Analyse en codering: duiding en analyse van het materiaal op mogelijke fractalen en patronen
3. Formuleren cultuurpatronen op basis van de fractalen
4. Presentatie via workshop waarin betekenisgeving door de organisatie zelf centraal staat
5. Definitieve weergave van de gezamenlijk geduide cultuurpatronen adhv fractalen

In deze prijs zijn NIET inbegrepen (eventueel aanvullend overeen te komen):
1. Eventuele verbreding resultaten naar de rest van de organisatie
2. Verdere advisering en begeleiding om met deze cultuurpatronen aan de slag te gaan

Resultaat
  • Een spiegel op wat er echt gebeurt
  • Een stevige(r) bedding voor je veranderplannen
  • Concrete haakjes om verandering op in te zetten
  • Eigenaarschap door de onontkoombaarheid

Meer mogelijkheden voor begeleiding bij jullie verandervraag

Is Fractalenonderzoek zinvol voor ons?

Neem contact met ons op, dan spreken we direct door of een Fractalenonderzoek een antwoord geeft op jullie vragen.
inschrijven