Tips over organisatieverandering? Meld je aan voor onze Nieuwsbrief en krijg een gratis hoofdstuk uit Verandering 3.0

Pijlsnijl en concreet naar de kern van je cultuur

Fractalenonderzoek

In hoeverre een verandering van de grond komt, hangt mede af van het fundament waarop je werkt. Dat fundament wordt gevormd door jullie organisatiestructuur, maar zeker net zoveel door de organisatiecultuur.

Inzicht in hoe die cultuur in elkaar zit, weten waar de kansen én beperkingen zitten, kan verandering een vliegende start bieden.

Fractalenonderzoek haalt cultuur uit de ingewikkelde, abstracte hoek. Het wordt concreet, betekenisvol en geeft heldere handvatten om je strategie of verandervraagstuk verder vorm en richting te geven. Zodat het gaat werken.

Fractaal*: een stronkje van een broccoli is hetzelfde als de hele broccoli. 

Wat het jullie oplevert:
  • Concreet inzicht in organisatiecultuur
  • Een stevige(r) bedding voor veranderinitiatieven
  • Heldere handvatten om verandering op in te zetten
  • Herkenbaar inzicht in organisatiepatronen
  • Gezamenlijke taal en beeld
Hoe werkt, dat een fractalenonderzoek?

Met een fractalenonderzoek krijg je razendsnel inzicht in de organisatiecultuur aan de hand van concrete voorbeelden uit je organisatie. We gebruiken geen theoretische modellen, maar werken met jullie praktijk: wat er gezegd wordt, aan lijstjes of bordjes die op de gang hangen, aan persoonlijke- of teamfoto’s op de muren, kale of juist gezellige entrees en nog vele meer.

Een fractalenonderzoek start met een kort voorgesprek over scope en verwachtingen. Verder horen we vooraf zo weinig mogelijk, zodat we onbevooroordeeld rondkijken en -luisteren. Op zoek naar wat mini-uitingen (fractalen dus) lijken van grotere organisatiepatronen.

Wij komen de fractalen vangen tijdens een paar bezoeken. Jullie doen daar gewoon je ding. De fractalenvangers analyseren al die concrete voorbeelden en analyseren de patronen die ze daarin menen te zien.

De bevindingen koppelen we terug in een workshop waarin we samen de interpretatie verfijnen en vervolgstappen bepalen.

Gratis Whitepaper

Lees over de resultaten van vier organisaties waar we het Fractalenonderzoek voor het eerst uitvoerden.

*Een fractaal is een mini-uiting van een organisatiepatroon. Een uiting die in al haar kleinheid dezelfde structuur vertoont als het grote patroon. Net zoals bij een broccoli (of romanesco).
Je organisatiecultuur is weer het samenstelsel van patronen.
Zo krijg je via de fractalen pijlsnel en onontkoombaar inzicht in je organisatiecultuur. 

Benieuwd naar wat wij nog meer doen?

Zo helpen we jouw verandering op weg

De aanpak voor een verandering van binnenuit hangt uiteraard af van jullie specifieke situatie en de verandervraag. Of en hoe we daaraan kunnen bijdragen onderzoeken we dan ook samen. Grofweg bieden we drie typen ondersteuning aan: samen met jullie op het veld, een stevige basis leggen met een onderzoek of ondersteunend op de achtergrond:

Samen met jullie aan de slag

wij staan naast jullie

We gaan in jullie organisatie met en voor jullie aan de slag. We helpen jullie de gewenste ontwikkeling in kaart te brengen, te vertalen in een praktische aanpak en onderweg steeds te leren en bijstellen op basis van de ervaringen.

Wij ontwerpen en begeleiden interventies, totdat jullie het zelf kunnen overpakken. 

Lees meer over: 

Een stevige basis leggen

wij geven inzicht in patronen

Soms is het nodig om eerst een stevig, gedeeld uitgangspunt te hebben van wat er nu is en wat er leeft. Omdat de beelden en patronen in de organisatie bepalend zijn voor waar kansen en beperkingen liggen. 

Wij gebruiken twee unieke onderzoeksvormen, die heel dicht blijven bij jullie praktijk en meteen in actie zetten. 

Lees meer over:

Op de achtergrond

'pick our brains' (maar doe het zelf)

Jullie zijn en blijven degenen die het in de organisatie doen. Maar daarvoor kun je af en toe wel wat reflectie of inspiratie gebruiken. 

Wij helpen jullie door te spiegelen of specifieke thema’s uit te diepen, zonder dat we zelf meedoen in jullie organisatie. Daarmee kunnen jullie zelf verder prima uit de voeten. 

Lees meer over: 

Is Fractalenonderzoek zinvol voor ons?

Neem contact met ons op, dan spreken we direct door of een Fractalenonderzoek een antwoord geeft op jullie vragen.