Team Alignment

Team Alignment

Met Team Alignment creëer je als team een gezamenlijk beeld van hoe jullie optimaal samenwerken aan jullie gezamenlijke missie.

Wat maakt jullie als team een top-team? Hoe werken jullie als team op je best, wat verbindt jullie? Hoe komen individuele verschillen hierin tot hun recht? 

Waarom?
Hoe?
Wanneer?
Want!

▰ Zorgen dat alle teamleden dezelfde kant op roeien, in plaats van tegen elkaar in.
▰ Een echt doorleefd beeld hebben van waar we voor staan en waar we voor gaan.
▰ Niet alleen een mooi rapport, maar ook acties en resultaten terug kunnen zien.

In de acht redenen waarom teams falen volgens Harvard Business Review staat het ontbreken van een teamidentiteit met stip op één. Op de voet gevolgd door slechte communicatie, gebrek aan groepsdenken en aan creativiteit.

Met 10% meer Alignment bereik je al 6% meer inspanning en 2% meer omzet.* Er is dus veel winst te behalen!

Wij zetten deze wens om in realiteit met Team Alignment.

*Van Riel, De Alignment Factor, 2012

Team Alignment kan (uiteraard) verschillende vormen aannemen, afhankelijk van waar jullie staan, wat de opgave is en welke methoden en tools al gebruikt worden.

Wij maken in dit proces vaak actief gebruik van beelden of metaforen. Zo krijg je in korte tijd meer informatie boven water. Bovendien leer je meer over je eigen kwaliteiten en die van je collega’s en bevordert het je creativiteit.

In de regel komen in een team alignment proces de volgende elementen aan de orde:

1. Helder stellen van het kader waarbinnen het team opereert: wat zijn harde grenzen, wat is buigbaar?
2. Uitwisselen en ontwikkelen van beelden van hoe ieder van de teamleden ‘op zijn best’ werkt.
3. Ontwikkelen van een gezamenlijk beeld van jullie gewenste uitkomst, al dan niet aangevuld met een gezamenlijk beeld van de huidige situatie.
4. ‘Checks & balances’: is het realistisch, committeert iedereen zich eraan, komen de individuele kwaliteiten tot hun recht en past het binnen het bredere organisatiekader?
5. Vertalen in acties en experimenten om direct in de praktijk te brengen. Op team- en/of individueel niveau.
6. Terugkoppelen van de resultaten, feedback verzamelen, bijstellen en vervolgacties uitzetten.

Je zet een lerend en iteratief proces in gang. Waarbij je onvermijdelijk de onderlinge communicatie verbetert.

Klanten kiezen voor een team alignment proces wanneer:

▰ Een managementteam eenduidiger richting wil geven aan de missie van of verandering in de organisatie
▰ De samenwerking tussen teamleden of tussen team en leidinggevende stroef verloopt
▰ Een team net nieuw begint en meteen een goede start wil maken
▰ Als kick-off wanneer mensen uit diverse organisaties of afdelingen met elkaar moeten samenwerken aan een project of opgave
▰ Wanneer teams geacht worden op andere manieren samen te werken dan voorheen (bv. meer zelfsturend, met meer klantfocus, meer op afstand)
▰ Als onderdeel van een breder verandertraject in de organisatie
▰ Voor het stimuleren van meer eigenaarschap
▰ Als invulling van teamdagen, maar dan wel met inhoud

En het is gewoon leuk om te doen, daagt uit om elkaar op een net even andere manier te leren kennen.

Het resultaat is een gedeelde betekenis, bijvoorbeeld van hoe het team optimaal met elkaar samenwerkt, van de missie of van de bijdrage van dit team aan de grotere organisatieverandering.

Zo’n missie betekent dan ook écht iets voor de mensen die ermee werken.
De groep creëert een gezamenlijke ‘taal’ die iedereen direct aan het beeld herinnert.
Het blijft niet bij een beeld en een taal, men is er vooral al mee aan de slag.

Door het waarderende, uitkomstgerichte proces, ontstaat al doende ook meer onderling begrip en respect voor de verschillen. Men leert elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ kennen en gebruiken. Waardoor het team kan focussen op hun bijdrage in plaats van de onderlinge samenwerking.

Resultaat
  • Duidelijke teamidentiteit
  • Effectief samenwerken
  • Waarde van verschillen gebruiken
  • Een gezamenlijke taal
  • Sneller betere resultaten bereiken

Wat kunnen we doen voor jouw team(s)?

Leg het ons voor, we denken graag vrijblijvend mee. Inspiratie gegarandeerd.
inschrijven