Tips over organisatieverandering? Meld je aan voor onze Nieuwsbrief en krijg een gratis hoofdstuk uit Verandering 3.0

‘Buitengewoon prettig, professioneel, en bovendien gezellig’

Opdrachtgever: Naar zelforganiserende teams bij Leger des Heils, JB/R

Ontwikkelen van de organisatie richting meer zelfsturing. Opleiden van interne teamcoaches.

Opdrachtgever: Naar zelforganiserende teams bij Leger des Heils, JB/R

Ontwikkelen van de organisatie richting meer zelfsturing. Opleiden van interne teamcoaches.

Het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering is een grote organisatie met diverse takken van sport. Externe ontwikkelingen (financiering van Rijk naar gemeenten o.a.) stellen de organisatie voor de uitdaging daar goed op in te spelen.

Binnen die organisatie worden regio’s en teams opnieuw ingedeeld, en is er de wens om toe te werken naar meer zelfsturing binnen zogenaamde (nieuw te vormen) Basisteams. De organisatie wil de diensten aan haar cliënten beter, sneller en meer op maat maken en is er van overtuigd dat dat kan als de teams zich kunnen ontwikkelen tot meer ondernemerschap, flexibiliteit en resultaatverantwoordelijkheid.

Gewoon aan de slag is vanaf de pilot in een van de regio’s en daarna bij de landelijke invoering betrokken op het gebied van de coaching van de Basisteams. In eerste instantie door dit zelf op zich te nemen, in de tweede fase door een pool interne coaches te helpen selecteren, opleiden en begeleiden om deze rol zelf te vervullen.

Zowel in samenspraak met de twee interne senior coaches als met diverse leidinggevenden, is Gewoon aan de slag daarnaast steeds bezig om de relatie tussen de ontwikkeling van de teams en de bredere context van de organisatie (waaronder de leiding, administratie, etc.) in het oog te houden en vanuit systemisch perspectief te blijven handelen.

Tijdens dit traject werkte Gewoon aan de slag nauw samen met deze twee senior coaches. Met hun ervaring met zowel teamcoaching als de organisatie zelf, fungeerden zij als dagelijks aanspreekpunt voor de pool van interne coaches.

De twee senior coaches, Els Plasterk & Erica Bos, blikken terug.

Els Plasterk

‘Het is natuurlijk altijd een hele investering om mensen van buiten in te huren. We hebben gelukkig samen met Gewoon aan de slag steeds goed gekeken naar: Wat kunnen we ook zelf doen? En waar hebben we echt input van buitenaf voor nodig?’

 

‘We zijn heel blij dat we deze investering hebben gedaan.’

Erica Bos

‘Het heeft ons enorm veel opgeleverd, teveel om alles op te noemen eigenlijk. Als we het beknopt en kernachtig proberen samen te vatten, heeft het ons het volgende gebracht:

  • Een heldere methodiek (Veranderen 3.0) inclusief praktische handvatten over hoe je dit in de praktijk doet. Onder meer in een interessante training.
  • Een externe visie op hoe onze organisatie werkt, ervaringen daarover van jullie, ook in relatie tot andere organisaties.
  • Veel ervaring met het coachen van teams. Zelf, maar ook door een team van een van jullie over te nemen en samen te coachen.
  • Reflectie op mijn manier van coachen en werken; beter weten hoe ik teamleden samen kan laten nadenken over wat ze echt nodig hebben om hun werk goed te doen.
  • Mijn overtuiging bevestigd dat je echt de werkers moet betrekken bij veranderingen/verbeteringen in de dienstverlening, en via verbindingen met andere functionarissen komen tot een gezamenlijke visie, missie en kaders.
  • Omgaan met onzekerheden, onvolkomenheden in de organisatie en dit kunnen verdragen.
  • Meer consequent handelen, ondanks de weerbarstige omgeving (organisatie, branche en maatschappelijke context) vasthouden aan wat de bedoeling was vanaf de start.
  • Door juist kleine stapjes te helpen zetten, met rotsvast geloof in de kracht en kennis van de werkers, die naar boven halen.
  • Twee toffe sparringpartners die goed bereikbaar waren en voor mij zeer betrouwbaar.
  • Wat we zo prettig vonden in de samenwerking, is de toegankelijkheid van Gewoon aan de slag.

Jullie doen wat je toezegt, en brengen daarbij een berg kennis en ervaring in.

Dit zagen we steeds terug.

Tijdens intervisiemomenten, in de training, en in de overleggen die we samen hebben gehad.

Daarbij is de vraag “Wat zou jij willen dat er gaat gebeuren?” echt een wondervraag, zowel voor degene aan wie de vraag gesteld wordt als aan de vragensteller. Hij helpt om het bij de ander te laten, geeft rust in het proces en helpt om geen stappen in het proces over te slaan.

Dan komt een oplossing ook, maar op andere manier, meer rust en meer vol overtuiging. En vaak iets anders dan men (en ik) eigenlijk eerst dacht.

Terugkijkend hadden we dit traject beter kunnen inbedden.

Jullie hebben daar wel steeds op gestuurd, maar hadden dit achteraf gezien wellicht ook als harde voorwaarde kunnen stellen.

Bijvoorbeeld: de coaches doen de teams, wij doen het MT en de tussenlaag. Daar hebben we het samen vaak over gehad. Je kunt een organisatie niet op één laag omvormen, dat vraagt een omslag van de hele organisatie.

We bevelen Gewoon aan de slag van harte aan!

We hebben ervaren dat jullie aanpak werkt.

Jullie professionaliteit, de spirit die jullie uitdragen is krachtig, prettig, positief. De manier waarop jullie met elkaar en ons zijn omgegaan was buitengewoon prettig, professioneel en bovendien gezellig.

Jullie hebben kijk op de organisatie en haar complexiteit, en zijn dan toch steeds in staat om met opgeheven hoofd en gelovend in “het kan” verder te gaan. Ik voelde me erkend als we weer eens met de kop tegen de muur liepen. Jullie wisten me toch te motiveren en stimuleren om weer door te gaan.

Jullie gevoel voor humor en samen lachen ten slotte is wat ons betreft een heel belangrijke manier om van samenwerken iets moois te maken. We kijken met heel veel plezier terug op de samenwerking. Gewoon jammer dat dat voorbij is!’

print dit artikel
1 Response

Leave a Reply


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.