Tag

zelfsturing
Photo by Denise Jans on Unsplash

Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering

Opdrachtgever: Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering

Ontwikkelen van de organisatie richting meer zelfsturing. Opleiden van interne teamcoaches.

Ontwikkelen van de organisatie richting meer zelfsturing. Opleiden van interne teamcoaches.
Read More
inschrijven