‘Jullie gaven ons inzicht in de knelpunten en hoe we kunnen focussen op de gewenste uitkomst’

Opdrachtgever: Gemeente Berg & Dal

Hoe weet je met welk bureau je in zee moet gaan? Voor de Gemeente Berg & Dal, Openbare Ruimte Binnen was het meer dan één factor. Een collega, die al ervaring met Gewoon aan de slag had opgedaan, tipte ons over jullie. Een bezoek aan de website trok ons over de streep contact te leggen. […]

Opdrachtgever: Gemeente Berg & Dal

Hoe weet je met welk bureau je in zee moet gaan? Voor de Gemeente Berg & Dal, Openbare Ruimte Binnen was het meer dan één factor. Een collega, die al ervaring met Gewoon aan de slag had opgedaan, tipte ons over jullie. Een bezoek aan de website trok ons over de streep contact te leggen. […]

Hoe weet je met welk bureau je in zee moet gaan? Voor de Gemeente Berg & Dal, Openbare Ruimte Binnen was het meer dan één factor.

Een collega, die al ervaring met Gewoon aan de slag had opgedaan, tipte ons over jullie. Een bezoek aan de website trok ons over de streep contact te leggen.

De twijfel die wij bij voorhand hadden bij het betrekken van een externe partij lag vooral bij onszelf: zouden wij wel over kunnen brengen waar het probleem in onze afdeling nu precies zit? Een belangrijke reden om ‘ja’ te zeggen was de klik bij het kennismakingsgesprek.

Tijdens het traject waren wij onder de indruk van de wijze waarop jullie ons inzicht konden geven waar de knelpunten nou precies zitten en hoe wij ons kunnen blijven focussen op de gewenste uitkomst.

Jullie rol als gespreksleider, de één op één gesprekken en de plenaire terugkoppeling werkten voor ons erg goed. Het werd echt een gezamenlijk onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de problemen die wij ervaren, waarbij de hele afdeling betrokken werd. 

Ook het durven aanspreken op gedrag en het benoemen van de ‘lastige’ punten hielp ons daarbij. De bevindingen/ samenvatting in de vorm van een presentatie werkte verhelderend. Nu is het zaak de gewenste uitkomst te bewerkstelligen, actiepunten vorm te geven en vol te houden. 

We merken nu wel dat we soms moeite hebben met de volgende stap. Het traject was compleet geweest wanneer jullie wat langer met ons mee hadden kunnen lopen, ter ondersteuning van het concretiseren en uitzetten van de vervolgacties. Maar, we wilden het eerst zelf proberen. Kijken wat we ook zonder externen voor elkaar krijgen. Gelukkig weten we jullie altijd te vinden, als dat nodig is. 

Al met al zijn we Gewoon aan de slag dankbaar voor de enthousiaste en deskundige begeleiding.


Lees ook: ‘I would recommend Gewoon aan de slag to any business considering and preparing for growth and change’

print dit artikel

Thema: Teamontwikkeling.
Meer over dit thema

Leave a Reply

inschrijven