De torenklok: over incongruentie en verandering

Hoe incongruentie het resultaat van organisatieveranderingen beinvloedt.

Een vreemde ervaring: bij onze plaatselijke torenklok lopen geluid en beeld niet synchroon deze week. De klok slaat op het halve uur een willekeurig aantal keer. Op het hele uur slaat hij helemaal niet.

Dat leidde eerst regelmatig tot verwarring. Op de achtergrond let ik blijkbaar meer op de klok dan ik me realiseerde. Na de verwarring werd ik geïrriteerd als ik weer eens op het verkeerde been werd gezet.

Tenslotte gaf ik het op: dat ding werkt dus gewoon niet. Ik luister niet meer.

De torenklok is niet congruent: beeld en geluid zeggen verschillende dingen.

Als je wat je doet en wat je zegt niet op elkaar afstemt, gebeurt hetzelfde.

Ook in organisatieveranderingen raken medewerkers verward, geïrriteerd en haken uiteindelijk af.

Helaas gebeurt dat ook als niet alle collega managers hetzelfde doen en zeggen over wat er gebeurt en moet gebeuren.

In succesvolle veranderingen is het management zodanig op elkaar afgestemd dat ze congruent zijn in woord en daad (bijvoorbeeld met behulp van team alignment). En is oog voor het afstemmen van het te bereiken doel op de weg ernaar toe. Het zou niet de eerste keer zijn dat ‘we willen pro-actiever worden’ wordt aangevlogen met een geheel van tevoren uitgedacht plan. De kans van slagen? Minimaal.

Alleen al het doorlichten van de situatie op congruentie geeft voor onze klanten veel inzicht in wat nodig is voor een verandering die slaagt.

print dit artikel

Thema: Verandering, liefst natuurlijk van binnenuit, in organisaties als geheel. De som van alle bouwstenen.
Meer over dit thema

Congruentie: Doen wat je zegt, ook vanuit de perceptie van anderen, en zeggen wat je doet.
Meer over deze van de 7 essentiële principes over Veranderen 3.0

Leave a Reply

inschrijven