Change Check-In III: Leid jij verandering meer vanuit Power, of Love?

9 april 2021  Tijdens de derde Change Check In stond het thema Power en Love in de spotlight, zoals beschreven in het gelijknamige boek van Adam Kahane. In 1,5 uur hebben we verkend: waar gaat Power over, en waar gaat Love over? Om vervolgens stil te staan bij wat het vraagstuk waaraan deelnemers nu werken vraagt en wat dat betekent voor wat hen als leidinggevenden te doen […]

9 april 2021 

Tijdens de derde Change Check In stond het thema Power en Love in de spotlight, zoals beschreven in het gelijknamige boek van Adam Kahane. In 1,5 uur hebben we verkend: waar gaat Power over, en waar gaat Love over? Om vervolgens stil te staan bij wat het vraagstuk waaraan deelnemers nu werken vraagt en wat dat betekent voor wat hen als leidinggevenden te doen staat. 

Een greep uit de opbrengsten

  • Power en Love zijn termen die gelijk tot de verbeelding spreken: wehebben er makkelijk een beeld bij. En we vinden er ook snel iets van. In deze groep bleek Power een wat meer besmet woord, waar Love al snel als iets moois en positiefs werd gezien. 
  • We hebben allemaal duidelijk onze eigen voorkeur, die je als leidinggevende het makkelijkst inzet. Stilstaan bij de vraag: ‘Hoe doe je dat?’ biedt nieuwe inzichten.  
  • Vanuit de theorie weten we dat er een functionele kant is van beide krachten, maar ook een niet-functionele kant. Hoe tonen deze zich? Met die vraag hebben we onderstaand kwadrant gevuld:  
  POWER  LOVE 
FUNCTIONEEL  Duidelijkheid 
Afbakening 
Conflict op tafel 
Macht 
Wat doen we niet 
Autonomie 
Zaken in beweging krijgen 
Elkaar iets gunnen 
Verbinding 
Harmonie 
Creativiteit 
Begrip 
Ruimte geven 
Gezamenlijk doel in samenwerking 
NIET FUNCTIONEEL  Conflict (niet functioneel) 
Over-macht 
Dominantie 
Manipulatie 
Geweld 
Stoppen met luisteren 
Aanklagen (drama-driehoek) 
Slachtoffer en redder houden elkaar in stand (drama-driehoek) 
Dingen niet durven benoemen, om sfeer goed te houden 
Geen keuzes maken 
Wel veel activiteit, weinig beweging (de hamster in zijn rad) 
  • Jezelf de vraag stellen ‘wat heeft het vraagstuk nodig? Waar is te veel, te weinig of genoeg van?’ levert nieuwe inzichten op. Hier speelt vaak ook het verleden een rol: als er voorheen te veel power was, is er nu vaak te veel Love, haast ter compensatie. Terug naar de gezonde balans waarin beiden krachten functioneel zijn, is dan nodig.  
  • In tijden van Covid is merkbaar hoe belangrijk die verbinding is, de échte verbinding. Dat is online soms lastiger te realiseren, juist omdat online werken zo makkelijk alleen over de inhoud gaat. Dan moet je soms wat Power inzetten, zodat er ruimte komt voor Love. En dat is precies waar het in dit thema over gaat: Power & Love werken op hun best als ze er tegelijk zijn, om en om, als twee benen die om de beurt een gelijkmatige stap zetten. 

Nieuwe Change Check-Ins 

Voor de zomer 2021 staan er twee nieuwe Change Check-Ins gepland, steeds op een vrijdagochtend van 9:00 – 10:30:  

Voor beide sessies zijn nog maar een paar plaatsen vrij, dus meld je snel aan!  

Heb je zelf een thema waar je graag eens met collega-leidinggevenden over zou willen sparren, laat het ons weten. Alle suggesties nemen we mee voor na de zomer, en natuurlijk mag jij als aandrager van het thema je als eerste aanmelden.  

En natuurlijk denken we graag verder met je mee over dit of andere veranderthema’s die specifiek in jouw werk spelen. Neem contact met ons op als je meer wilt weten.  


print dit artikel

Thema: Verandering, liefst natuurlijk van binnenuit, in organisaties als geheel. De som van alle bouwstenen.
Meer over dit thema

Eigenaarschap: het centrale principe in Veranderen 3.0. Overal & altijd.
Meer over deze van de 7 essentiële principes over Veranderen 3.0

About the author

Maaike Nooitgedagt is een van de partners van Gewoon aan de slag en mede auteur van het boek ‘Veranderen 3.0 - zeven essentiële principes voor organisatieverandering van binnenuit.’

Leave a Reply

inschrijven