Tips over organisatieverandering? Meld je aan voor onze Nieuwsbrief en krijg een gratis hoofdstuk uit Verandering 3.0

‘Ik ken geen andere mensen die teamwork zo voortvarend oppakken’

Opdrachtgever: Versterken van het MT - Woonplus

Verbetering van de samenwerking in het MT als sleutel om veranderingen in en rond de organisatie het hoofd te kunnen bieden.

Opdrachtgever: Versterken van het MT - Woonplus

Verbetering van de samenwerking in het MT als sleutel om veranderingen in en rond de organisatie het hoofd te kunnen bieden.

Woonplus Schiedam, een middelgrote woningcorporatie, is in 2013-2014 volop bezig met reorganiseren. Veranderingen in de steeds complexer wordende omgeving maken dit noodzakelijk.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zal de samenwerking in het MT flink moeten verbeteren. Bij aanvang van dit traject verloopt loopt dit stroef en is alignment is ver te zoeken. Er is weinig betrokkenheid tussen MT-leden onderling en tussen enkele MT-leden en het bestuur.

Ook de rest van de organisatie ervaart wantrouwen richting het management. De veelal slechte samenwerking tussen afdelingen is dagelijks voelbaar. De OR ligt op ramkoers ligt met de directie en MT. Er wordt veel geroddeld en veel gespeculeerd.

Leiderschap wordt als sterk top-down ervaren. Terwijl de slag vooral moet worden gemaakt richting zelforganisatie en de daarbij passende leiderschapsstijl.

Kortom: zowel de structuur als de cultuur moeten ‘op de schop’.

Gewoon aan de slag wordt gevraagd om te helpen de samenwerking te verbeteren. Om daarmee een goede basis te leggen voor de verdere ontwikkeling.

Foto Bob Venhuizen, directeur-bestuurder Woonplus Schiedam
Bob Venhuizen, directeur-bestuurder Woonplus Schiedam

Bob Venhuizen, directeur-bestuurder van Woonplus Schiedam, vertelt over zijn ervaringen met Gewoon aan de slag:

‘Woonplus maakte al enige tijd gebruik van de diensten van Gewoon aan de slag. De intentie van Woonplus destijds was een verandering in de organisatie teweeg te brengen.

Ik had bij aanvang twijfels of Gewoon aan de slag daar ook aan kon bijdragen. Ik had in eerste instantie de indruk dat ze vooral gericht waren op communicatie. De link van communicatie naar verandering kon ik destijds vanuit de website niet goed leggen.

Die twijfel is intussen wel weggenomen.

Voor onze organisatie was het nodig om met een nieuw slank MT en als collectief te opereren.

De sessies (onder meer intervisie en het opstellen van onze persona voor het ideale MT-lid, ‘Ellen’) hebben gezorgd voor een goed MT waarin wij elkaar vertrouwen, elkaar steunen zonder te compenseren. Ook de tools voor communicatie die hierbij zijn aangereikt (onze roze olifant) droegen daar aan bij.

De begeleiding door Gewoon aan de slag heeft ons veel opgeleverd. We werken nu vanuit een totaal andere mindset. We kijken anders, kunnen veel beter oordeel-loos luisteren en doorvragen. We zien het terug in een duidelijke structuur bij vergaderingen, rustmomenten in onze processen. En vooral: er is nu vertrouwen binnen het MT. We zijn als MT nu echt een team. We zijn nu veel meer een gezicht naar de organisatie.

Hoewel het lastig meetbaar blijft, behalve de mooie scores in medewerkerstevredenheid onderzoek, merk je de veranderingen bij een grote groep medewerkers. In teamverband moet dit zich nog verder bewijzen.

Wil je verandering in je organisatie dan geloof ik in de steun die Gewoon aan de slag biedt.

Ik ken geen andere mensen die teamwork zo voortvarend oppakken.

Achteraf gezien denk ik wel dat we als MT in het begin hadden moeten beslissen om dergelijke sessies ook meteen te doen bij de teams. Te veel tijd tussen momentums heeft soms tot gevolg dat je twee stappen voorwaarts zet en een stap achterwaarts.

Ik zou dat anderen ook aanbevelen: combineer de inzet van Gewoon aan de slag direct met andere activiteiten in het kader van waardecreatie in een lerende organisatie. Zorg voor korte doorlooptijden met veel herhalingen.

Dank jullie wel, Maaike en collega’s!’

print dit artikel

Leave a Reply


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.