Effecten van teamdag & nazorg na 6 maanden nog steeds merkbaar.

Opdrachtgever: Bethesda Ziekenhuis

Team Alignment voor Ziekenhuis - de lange termijn resultaten

Opdrachtgever: Bethesda Ziekenhuis

Team Alignment voor Ziekenhuis - de lange termijn resultaten

Vijf maanden na de team-alignment dag gaat het nog beter met het team van het Bethesda ziekenhuis. De sfeer blijft vooruitgaan. Problemen worden op een goede manier overlegd met Christel, en er zijn geen excessen meer. Christel zegt: ‘Het is leuk om te zien dat we, met een afdeling die niet soepel liep, er toch goed uitgekomen zijn. En dat zie ik, dat voel ik, maar ik zie het ook terug in de reacties van patiënten. Als voorbeeld Op het formulier ‘Dat wil ik nog even kwijt’, dat patiënten in kunnen vullen voor ze naar huis gaan, waren afgelopen kwartaal 13 complimenten en nog 4 verbeterpunten genoemd. Een flinke vooruitgang ten opzichte van hoe het eerder was. En de teamdag heeft daar duidelijk een positieve bijdrage aan geleverd.’

Na 6 maanden hebben we een nameting gedaan van de effecten van de teamdag. Gemeten zijn primair: het werkplezier, de onderlinge samenwerking en de mate waarin men elkaar onderling ondersteunt en de resultaten die de afdeling boekt. De totale waardering voor deze aspecten is flink vooruit gegaan: overall van 57% ‘goed’ eind 2009, naar 87% ‘goed’ eind juli 2010.

Voor een ieder heeft de teamdag in zekere mate en voor de meesten behoorlijk wat bijgedragen aan het behalen van bovenstaande doelen: 50% van de respondenten heeft de teamdag ‘veel’ bijgedragen aan het behalen van bovenstaande doelen, voor 39% ‘gemiddeld’, en maar voor 6% was het ‘weinig’. De mate waarin men elkaar ondersteunt springt er als resultaat in positieve zin uit: niet alleen vinden alle respondenten dat de teamdag hieraan heeft bijgedragen, volgens de veruit de meesten heeft de dag hier zelfs ‘veel’ aan bijgedragen.

Daarnaast is er gevraagd of de teamdag misschien ook invloed heeft gehad op de contacten die medewerkers hebben met patiënten of op de relatie die zij hebben met het hoofd van de afdeling. De teamdag was hier niet specifiek op gericht, maar we waren wel benieuwd naar eventuele andere effecten van de teamdag. Wat betreft deze ‘secundaire doelen’ heeft de teamdag voor 22% ‘veel’ bijgedragen aan het behalen van de secundaire doelen, voor 33% ‘gemiddeld’. Een mooie bijkomende opbrengst dus.

En zelfs een jaar later is de positieve impact van de verandering nog steeds herkenbaar aanwezig. Natuurlijk vraagt het onderhoud, maar dat kan het team nu zelf.

print dit artikel

Leave a Reply

inschrijven