‘Ja, dag. Ik ben geen politie-agent!’

Context In het team van de afdeling R&D leeft al lang een ieder-voor-zich cultuur. Daar hebben ze last van. De sfeer wordt er niet beter op, maar ook de resultaten van het team blijven achter. Gestelde doelen worden zelden behaald, tenzij het persoonlijke doelen zijn. Tijd om met elkaar aan de slag te gaan om […]

Context

In het team van de afdeling R&D leeft al lang een ieder-voor-zich cultuur. Daar hebben ze last van. De sfeer wordt er niet beter op, maar ook de resultaten van het team blijven achter. Gestelde doelen worden zelden behaald, tenzij het persoonlijke doelen zijn.

Tijd om met elkaar aan de slag te gaan om hier verandering in te brengen.

En dat doen ze voortvarend: er zijn genoeg ingangen die ze samen oppakken om de samenwerking te verbeteren.

Ze willen aan de slag, maar beseffen tegelijk dat ze een hoop oude valkuilen hebben waar ze zomaar in kunnen stappen. Zoals de valkuil dat afspraken te vrijblijvend zijn.

Dus doen ze als team een appèl op hun teamleider: ‘Jeanne, we hebben van jou nodig dat je mensen bijstuurt die niet bijdragen aan de samenwerking. En dat je ons helpt om hier überhaupt mee bezig te blijven.’

Jeanne kijkt op, met een mix van schrik en verontwaardiging in haar ogen:

‘Ja, dag, dat moeten jullie zelf maar doen. Ik ben geen politie-agent!’. 

Fractaal van het patroon

De centrale vraag die het team met elkaar te beantwoorden heeft, is: wat verwachten we van elkaar, van onze rollen en onze taken? In het verleden bepaalde ieder dat voor zichzelf, op zijn eigen eilandje.

Nu willen ze nieuwe patronen ontwikkelen en bruggen bouwen tussen die eilandjes. Ze ontdekken dat ze, om dat te doen, ook in het proces daar naartoe elkaar nodig hebben. Ze moeten de vrijblijvendheid loslaten. Daar spelen zowel zij zelf als hun teamleider een rol in.

—-

Door op zoek te gaan naar fractalen, kun je ook pijlsnel en heel concreet inzicht krijgen in je organisatiecultuur  en de mogelijkheden voor verandering in die cultuur.  Lees meer over fractalenonderzoeken en het whitepaper dat wij daarover schreven. 

—-

Lees ook: ‘En dit wordt dan jouw vaste flexplek’

print dit artikel

Leave a Reply

inschrijven