Basisschool van conflict naar goed werkend team

Opdrachtgever: Basisschool Den Haag

Team Alignment & opruimen van oud zeer in een groot docententeam.

Opdrachtgever: Basisschool Den Haag

Team Alignment & opruimen van oud zeer in een groot docententeam.

Bij het vrij jonge, grote team (33 leerkrachten) van een snel groeiende basisschool in een vinex-locatie in Den Haag speelt een hardnekkig conflict. Het deed het team aan het einde van het schooljaar daarvoor flink op zijn grondvesten deed schudden. Het signaal is helder: leerkrachten voelen zich niet veilig.

De directeur roept ons in. Ze wil aan de slag om de interne communicatie te verbeteren en de veiligheid terug te vinden in de onderlinge relaties en de relatie met het management.

We starten het schooljaar met een studiedag, waar het – gedeeltelijk ook weer vernieuwde – team de doelen voor de samenwerking in het nieuwe jaar heeft gesteld. Metaforen voor hoe iedereen zelf ‘werkt op zijn best’ vormen het uitgangspunt van de dag. Vanuit de kracht die teamleden daarbij ervaren wordt het gesprek met elkaar makkelijker. Door te kijken naar de bijdrage die iedereen levert aan communicatie en het ervaren van veiligheid, bespreekt iedereen wat er nodig is van elkaar om gewenste samenwerking te realiseren. Dit alles met een prettige balans tussen zelf verantwoordelijkheid nemen en elkaar om hulp vragen. Op basis hiervan maken ze afspraken voor elke bouwgroep en voor het team als geheel. Tijdens de dag fleurt het team op, om met vertrouwen de dag af te sluiten.

Omdat nog niet al het oud zeer rond het conflict was verwerkt, faciliteren we nog een gesprek voor wie daar nog behoefte aan had. Een groep van 8 managers en medewerkers gaat er op in en spreekt met elkaar uit waar het voor hen om ging. Zo vinden ze meer begrip voor elkaars ervaringen. Ook hier sluiten we af met afspraken over hoe ze verder konden. Hiermee blijkt het verleden vooral een leerpunt te zijn geworden –  waar niemand een herhaling van wilde en waar men samen verantwoordelijkheid voor neemt.

Een paar maanden later is er een vervolgmiddag. Feedback geven en ontvangen staat centraal. Het team heeft zich inmiddels verder ontwikkeld en de sfeer en onderlinge communicatie zijn al behoorlijk verbeterd. De bouwgroepen functioneren ook beter als groep. Nog wel wordt er veel over elkaar gesproken en weinig met elkaar wanneer iets niet lekker loopt.

Nog niet alle informatie komt daar terecht waar er ook wat mee gedaan kan worden.  Met wat hilariteit (want leren mag leuk zijn) leren ze te werken met de structuur voor Zuivere Feedback en het ook echt doen.

Aan het eind van het schooljaar evalueert de nieuwe directeur het jaar met het team. De resultaten van een jaar werken aan de onderlinge communicatie mogen er zijn. De sfeer is er flink op vooruit gegaan, er wordt met veel enthousiasme (samen-)gewerkt en men heeft het gevoel erbij te horen.

Ook wordt er minder geklaagd, is er meer rechtstreekse communicatie onderling en denkt men meer in oplossingen. Bovendien heeft men het gevoel dat de directie achter ze staat. En daarmee is definitief afgerekend met de onveiligheid van het begin van het jaar. Natuurlijk zijn er ook punten die nog beter kunnen. Die neemt het team mee naar volgend jaar.

Een super resultaat van het team van deze school, waar wij met heel veel plezier aan hebben bijgedragen.

print dit artikel

Leave a Reply

inschrijven