‘We hebben van jullie meegekregen dat faciliteren een vak is!’

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Rijnland

Interne facilitators op niveau met een lerend assessment, training en coaching on the job. Faciliteer de facilitator.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Rijnland

Interne facilitators op niveau met een lerend assessment, training en coaching on the job. Faciliteer de facilitator.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft regelmatig behoefte aan goede, professionele begeleiding van bijeenkomsten. Soms gaat het om relatief eenvoudige sessies, vaak zitten echter ook mensen om tafel die flink wat in de melk te brokkelen hebben, én niet zelden met conflicterende belangen.

Daarvoor is het prima om af en toe mensen in te huren die met een neutrale blik kunnen begeleiden. Het is echter ook zinvol om zelf een groep mensen te hebben die dit soort processen op een gedegen, uitkomstgerichte manier kunnen begeleiden. Niet alleen financieel levert dat voordelen op, ook inhoudelijk is het soms juist goed om begeleiders te hebben die van de hoed en de rand weten. Maar dan wel zonder in de inhoud mee te gaan…

Om uit de eigen gelederen een groep mensen te selecteren, opleiden waar nodig en begeleiden in (het begin van) de praktijk, werd Gewoon aan de slag gekozen als begeleidende partij. We verzorgden een lerend assessment, trainingsbijeenkomsten en coaching on the job.

Portretfoto Marieke Vermeulen
Marieke Vermeulen, Rijnland Aquademie

Marieke Vermeulen, Adviseur P&O van Rijnland Aquademie, blikt terug op de samenwerking met Gewoon aan de slag:

‘Het traject dat we met jullie hebben doorlopen heeft inspiratie en nieuwe kennis opgeleverd.

Naast jullie energie, enthousiasme en professionaliteit hebben we van jullie meegekregen dat faciliteren een vak is.

Het traject bood de mogelijkheid om in een veilige setting te oefenen om ons dit vak (nog beter) eigen te maken. En daar zijn we nu klaar voor.

Ik zou een traject als dit zeker aanbevelen aan anderen.Behalve de inhoudelijke resultaten, brengt het je ook een stap verder in je eigen professionalisering. Als individu, als pool en als organisatie.

Daarbij was het heel prettig dat de onderlinge samenwerking en afstemming met Gewoon aan de slag steeds heel soepel en constructief verliep.’

—-

Deze opdracht werd uitgevoerd door Maaike Nooitgedagt in samenwerking met onze associates Michael Oskam en Annette Meulmeester.

print dit artikel

Leave a Reply

inschrijven