“Ik sluit nu veel beter aan bij mijn klanten”

Opdrachtgever: Intern & extern adviseurs

Masterclass Zuiver Adviseren

Opdrachtgever: Intern & extern adviseurs

Masterclass Zuiver Adviseren

“Gewoon aan de slag”, de naam dekt volledig de lading: als een training verhelderend, spontaan en enthousiast gebracht wordt met respect voor de adviseur als “klant” kan ik het als “adviseur” ook zo overbrengen aan “mijn eigen klanten” en dat is een mooi compliment voor jullie.

De afgelopen Masterclass Uitkomstgericht Adviseren hebben we gewerkt met een voor- en nameting, om dat wat het deelnemers oplevert ook meetbaar en inzichtelijk te maken. Fijn, want het bevestigt wat we hoopten: het levert deelnemers inderdaad veel op!

De grootste vooruitgang voor deelnemers is te zien in:

  • anderen helpen om zelf ideeën en mogelijkheden te bedenken (van 29% ‘goed’, 30% redelijk en 43% ‘matig’, naar 71% ‘goed’)
  • open een gesprek in gaan (van 43% ‘goed’ en 43% ‘redelijk naar 86% ‘goed’)
  • goed kunnen luisteren (van 43% ‘goed’ en 29% ‘redelijk’ en ‘matig’ naar 71% ‘goed’)

“Mijn grootste nieuwe inzicht betreft het stellen van verhelderende vragen naar de gewenste uitkomst, vóór ik met adviezen kom. Ik zou de training aanbevelen, met name vanwege bovenstaand punt en het onbevoordeeld in gesprekken stappen.”

Een ander effect van de Masterclass is dat het bewustzijn toeneemt van wat men nog niet zo goed kon of deed, en waar deelnemers nog in te leren hadden. Dit zien we door in de nameting nog eens te vragen naar hoe men nu, terugkijkend, de eigen vaardigheden inschatte van vóór de training. Dit geeft vooral een flinke toename in bewustzijn ten aanzien van hoe open men een gesprek in ging (vooraf gaf 80% dit ‘goed’ te doen, achteraf was dit nog maar 43%), en in hoeverre men anderen hielp om zelf  mogelijkheden te bedenken (vooraf 40% goed en 60% redelijk, achteraf 29% redelijk en 43% matig).

De grootste  winst in bewustzijn zien we bij de mate waarin men aansloot bij anderen: vooraf geeft 80% aan dit goed te doen, achteraf is dat nog maar 29%, en vindt 71% dat ze dit voor de training maar ‘redelijk’ deden.

Deelnemers hebben dus voor een belangrijk deel geleerd wat ze nog niet wisten dat ze niet konden! En waarderen de training gemiddeld met een 8,4.

Wat doen deelnemers anders na deze Masterclass? Enkele deelnemers aan het woord:

“Tactischer zijn richting opdrachtgevers.”

“Met gerichte vragen tot scherpe analyse komen. Snel en effectief tot de kern (proberen) door te dringen en de klant kort en bondig duidelijkheid geven.”

“Gesprekken met (potentiele) opdrachtgevers bewuster voorbereiden, dwz het gespreksmodel en wat ik wil dat het gesprek oplevert in mn achterhoofd zetten (en tijdens het gesprek weer loslaten).”

“Zuiver LEIDen van de aandacht is me al aardig gelukt in een paar gesprekken. De Waarom vraag heeft bij mij plaats gemaakt voor de Wat Maakt vraag, geeft een hele andere insteek. “

85% van de deelnemers is het eens tot helemaal eens met de stelling nu meer tools in handen te hebben om ervoor te zorgen dat de adviezen & voorstellen ook worden overgenomen. Waarschijnlijk doordat hetzelfde percentage deelnemers het eens tot helemaal eens is met de stelling dat ze nu beter kunnen achterhalen wat klanten precies willen. Het oordeel over wat klanten nodig hebben wordt langer uitgesteld (100%), en de adviseurs kunnen klanten nu beter helpen verhelderen wat ze zelf kunnen doen (100%).

Nauwelijks vooruitgang is te zien in het laten weten aan klanten wat ze van de adviseur kunnen verwachten en de samenwerking met directe collega’s (vrijwel gelijk gebleven) of de stevigheid als adviseur, waarbij werd aangegeven dat het ook wel een grote vraag is zo vroeg na de training.

De deelnemers geven zonder uitzondering aan de training van harte aan te bevelen aan anderen:

“Ik beveel het aan omdat de training heel erg past bij onze nieuwe werkwijze van “vraaggestuurd werken” en het helpen professionaliseren van het management (niet meer als adviseur gelijk met antwoorden en oplossingen komen).”

“Het helpt mij meer ‘open’ / neutraal een gesprek in te stappen
Het helpt mij minder mijn eigen idee / mening / verwachtingen uit te spreken maar de klant te laten benoemen.
Het helpt betere vragen te stellen en door te vragen.
Belangrijkste: het helpt mij scherper te krijgen wat de opdrachtgever van mij verwacht.”

Dank allen voor jullie open feedback!

print dit artikel

Leave a Reply

inschrijven