‘En nu kunnen we het zelf verder oppakken, super!’

Opdrachtgever: Inspectie voor Leefomgeving & Transport

Samen ontwikkelen & opleiden interne trainers voor training Communiceren met Effect

Opdrachtgever: Inspectie voor Leefomgeving & Transport

Samen ontwikkelen & opleiden interne trainers voor training Communiceren met Effect

Oefening baart kunst!

Gewoon aan de slag heeft in samenwerking met De Inspectie Verkeer en Waterstaat een pakket aan communicatietrainingen ontwikkeld onder de naam: “Communiceren met Effect”. Er zijn zes interne trainers door Gewoon aan de slag opgeleid en ingewerkt. Inmiddels zijn er zo’n twintig basistrainingen en vijf verdiepingsmodules uitgevoerd.

Dick Tempelaars, verantwoordelijk voor de opleidingen, vertelt:

“De training is opgezet om de interne en externe communicatie te verbeteren. Drie jaar geleden zijn we ermee begonnen. We hadden het idee dat in onze organisatie veel kennis aanwezig is en dat we die nog beter zouden kunnen aanwenden als we daar effectief over communiceren. Ook binnen de organisatie  bleek dat collega’s onderling soms moeite hadden met de interne communicatie, bijvoorbeeld het maken van goede resultaatgerichte afspraken.

We hebben Gewoon aan de slag benaderd. Samen met hen hebben we een voor ons geschikt programma ontwikkeld. De trainers van de IVW hebben eerst een oefentraject gevolgd volgens het principe train the trainer. Zij hebben vaak al een achtergrond als coach of trainer.

De training is bedoeld om mensen stof tot nadenken, tot reflecteren  te bieden en niet om ze trucjes aan te leren. Aan de orde komen de elementaire technieken als luisteren, samenvatten en doorvragen. Ook het geven het ontvangen van feedback, verbale en non-verbale communicatie en de Roos van Leary (over invloed in gesprekken) komen aan de orde.

De training duurt twee dagen. Uit de evaluatie blijkt dat de mensen in hun werk, maar ook privé, veel hebben aan wat ze hebben geleerd. De verdiepingsmodule is meer op jezelf als  persoon gericht: wat zijn je kwaliteiten, hoe gebruik je die in je communicatie en wat zijn je valkuilen? De cursus duurt weer twee dagen en na drie weken is er een terugkomdag.

We proberen zoveel mogelijk homogene groepen samen te stellen. Dus mensen op hetzelfde niveau  bij elkaar. Dit bevordert dat de mensen in bepaalde werksituaties meer in elkaar herkennen. De inhoud van de trainingen verandert niet.

We bereiden ook een training voor managers voor. Die training zal onder anderen behandelen hoe je als manager je medewerkers kunt coachen bij hun communicatie.”
Ook enkele deelnemers vertellen hun ervaringen:

Alexander Bodenstaff, senior ondersteunend adviseur IVW/Bedrijfsvoering

“In de loop der jaren heb ik meerdere communicatietrainingen gevolgd die ik kreeg aangeboden bij de bank en daarna het accountantskantoor waar ik werkte. De basistraining “Communiceren met effect” heb ik een jaar geleden gevolgd. Het verfrissende van deze training vind ik de manier waarop deze wordt gepresenteerd. Je zit in een groep en je voelt je individueel benaderd bij de uitleg van de theorie en nieuwe opdrachten. Die opdrachten waren óók leuk om te doen. Voordeel daarvan was eigenlijk dat je “spelenderwijs” met elkaar ging communiceren; verbaal, en vooral ook non-verbaal. Met veel plezier kijk ik terug op deze training!”

Monique Beernink, inspecteur IVW/Luchtvaart

“Inmiddels heb  ik eind februari/begin maart ook een verdiepingsmodule gevolgd. Het is verhelderend hoe je op eenvoudige wijze inzichtelijk kunt maken waar je staat in relatie tot waar je naar toe wilt. Het eureka moment…De training biedt praktische handvatten om je bewust te worden waarom een gesprek niet loopt zoals je zou willen dat het loopt. En hoe je daar verandering in aan kan brengen op een manier die bij jou past. Helaas moet ik toegeven dat ik  na een moeizaam gesprek constateer dat ik toch nog vergeten ben om ’t toe te passen.”

Theresia Vermeulen, managementassistente bij Rail en Wegvervoer, Planning en Dienstverlening

 “Ik volgde de training in november 2010. Wat mij bij is gebleven is dat we een rollenspel moesten doen. Je moest een persoon aanspreken op gedrag of iets anders. De persoon in kwestie moest ook op een natuurlijke manier terug reageren en ik weer daarop. Het leuke was dat je echt in die rol zat en er soms heftig gereageerd werd. Daarna moest je aangeven hoe je je voelde als iemand zo reageert en wat het met je doet. Ook moest je je verplaatsen in die ander, hoe die dat ervaart en wat het met die persoon doet. Wat ik o.a. heb geleerd is:

  1. Denk eerst na wat je wilt gaan zeggen en welke toon en houding je gaat gebruiken
  2. Denk ook aan die ander die aangesproken wordt op iets
  3. Ga bij jezelf na hoe jij zelf benaderd wil worden en wat dat uiteindelijk met je doet

Deze aspecten zijn mij bij gebleven en ben die ook in de praktijk ben gaan gebruiken.”

print dit artikel

Leave a Reply

inschrijven