Zuivere Interviewtechnieken hoog beoordeeld

In het najaar van 2011 verzorgden we intussen voor de derde keer een training Interviewtechnieken op basis van Zuiver Communiceren voor een groep onderzoekers van Rijkswaterstaat en Deltares. Doordat de eerste twee groepen zo enthousiast waren en het steeds maar hadden over ‘dat is jouw olifant‘ tijdens vergaderingen, was er intussen een wachtlijst ontstaan, waarmee een derde groep gevuld werd. En wij weer twee dagen met hen aan de slag mochten om ze de principes van Zuiver Communiceren binnen de context van interviewen bij te brengen. Met enkele weken ertussen om te oefenen en de vertaling te maken naar de opzet van interviews.

Zoals gebruikelijk bij deze training, hebben we gewerkt met een voor- en een nameting. We vragen daarin deelnemers vragen naar hun eigen inschattingen. Met ook dit keer weer resultaten om ‘over naar huis te schrijven’! De deelnemers hebben flinke sprongen gemaakt in hun vaardigheden én in hun bewustzijn van hun vaardigheden:

 

  • veel beter luisteren (van 38% redelijk en 38% goed naar 50% goed en 38% zeer goed)
  • open informatie vergaren (van 25% naar 88% goed)
  • waardevrij interviewen (heel punt vooruit op vierpuntsschaal)
  • weten wat te doen wanneer je vraag niet beantwoord wordt (van gemiddeld matig naar gemiddeld goed)
  • beter in staat om geïnterviewden te helpen hun beleving te verwoorden
  • bewustzijn van de invloed van vragen op het resultaat
  • bewustzijn van hoeveel men stuurde in interviews en hoe men waardevrijer vragen kan stellen en resultaten verwerken
Enkele uitspraken van deelnemers achteraf geven aan hoe waardevol ze de training vonden:

“Verrassend, begrijpbare theorie, maar ook heel praktisch en ook gewoon erg leuk om te doen.”

“Ik ben meer geneigd ben door te vragen. Het besef dat ik vaak dacht dat ik het begreep, terwijl ik gewoon vlug een invulling maakte van wat gezegd werd, geeft een goede impuls tot doorvragen.”

“Ik weet nu meer over de term waardevrij. Dit zal het gesprek beïnvloeden.”

“In de voorbereiding beter nadenken over wat ik echt wil weten (de kernvraag) en wat daarbij kan helpen.”

“Tijdens de uitvoering bewuster zijn van en meer gebruik maken van een zuivere vraagstelling.”

“Snelle herkenbaarheid van wat er gebeurt door vragen op een bepaalde manier te stellen, met daar achteraan de herkenning van verbetermogelijkheden.”

Een geweldig leuke training, met een enthousiaste groep die er vervolgens ook direct mee aan het werk gaat!

 

Vind je dit artikel interessant? Laat het weten reageer of abonneer je op de RSS feed.
Over Wendy Nieuwland

Wendy Nieuwland is een van de partners van Gewoon aan de slag. Ze begeleidt veranderingen in organisaties vanuit een systemische aanpak.

Wendy schreef samen met Maaike Nooitgedagt het boek ‘Veranderen 3.0. Zeven essentiële principes voor organisatieverandering van binnenuit’. Te bestellen via de website of direct op managementboek.nl.

Laat wat van je horen

*