Waarom Gewoon aan de slag?

Je wilt bouwen aan je organisatie. Een nieuwe strategie realiseren. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je mensen mee? Je zet een visie neer, je maakt plannen en afspraken.

En toch lukt het niet. Ze doen het niet. Het werkt niet zoals je wilt.

Dan kom je bij ons. Wij helpen je veranderingen ook echt te realiseren. Wij begrijpen hoe mensen en organisaties veranderen. En wat daar voor nodig is. We combineren wetenschappelijke inzichten over hoe (groepen) mensen daadwerkelijk veranderen met praktische middelen om verandering op gang te brengen en te houden.

“Jullie leggen de vinger op de zere plek en vertalen dat in praktische oplossingen”

– C. Nijburg, Leven met Water

We lossen problemen niet voor je op. Dat ga je zelf doen. Omdat de verandering dan pas duurzaam is. Het gaat door, ook als wij al lang weer weg zijn. Jij wilt de verandering, niet wij. Daar helpen we je dus bij. En we zorgen ervoor dat je daarna zelf verder kan.

“Met dit traject is er echt iets veranderd. In tegenstelling tot eerdere trajecten die we hebben gedaan.”

– P. Verdonck, Endries International

Hoe helpen we jou?

We zijn gespreksverbeteraars. Drempel-over-duwers. Scheidsrechters.

Routebegeleiders: jij bepaalt de bestemming, wij helpen je daar te komen.

We scheppen tussentijd. Neutraal terrein. Een soort Zwitserland. Lichtvoetig en toch stevig en scherp.

De rotzooi gaan we niet naar boven halen als het niet hoeft. Geen probleemuitdiepers. We richten de blikken op de uitkomst. Op wat je wél wilt.

Nuchter. En praktisch: we zoeken de simpelste manier. Het kleinste radartje voor optimaal resultaat.

En als we dat radartje gevonden hebben, zorgen we dat de hele boel weer loopt.

Partners Wendy Nieuwland en Maaike Nooitgedagt & twee associates

 

Wat doen we om dat voor elkaar te krijgen?

We kijken naar het systeem van jouw organisatie. Naar wat er in jouw specifieke situatie nodig is om te veranderen, om te ontwikkelen.

We kijken naar de mensen en de interactie tussen mensen en groepen mensen. Wat houdt de huidige situatie in stand? Welke ongeschreven regels zorgen dat het werkt zoals het nu werkt? En waar liggen de radars om aan te draaien: de veranderpotentie. Waar zit de energie die je kunt gebruiken om je gewenste verandering op gang te brengen?

We verbinden de perspectieven van belangrijke spelers in jouw gewenste verandering. Van CEO tot medewerker postkamer. Als ze er toe doen voor wat je wilt bereiken. We zorgen eerst dat alle perspectieven helder worden. Zodat je een gezamenlijk perspectief kan ontwikkelen, waarmee de verandering eigenlijk al begint. Van binnenuit.

Daarmee ben je er nog niet. Jullie moeten het namelijk nog gaan doen. In de praktijk. Wij helpen concrete afspraken en acties te formuleren. En om het in de aandacht te houden. Zodat je niet terugvalt in oud gedrag.

We maken steeds de verbinding tussen de wens en de praktijk. Tussen wat je wilt en wat er is. Als je vandaag niets anders gaat doen, is de kans groot dat dat morgen niet ineens wel gebeurt. Ver-anderen is niet ‘ver’ en ‘van anderen’: het is hier, nu en van jullie zelf!

Wat levert dat je op?

Jullie ontwikkelen zo met elkaar de nieuwe situatie, waarin de verandering uiteindelijk heel normaal en natuurlijk is.

Jullie werken in de nieuwe situatie. Die intussen volstrekt logisch is. Je weet eigenlijk niet beter meer.

Ook voor jou?

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.