De partners van Gewoon aan de slag

Gewoon aan de slag is gestart in 2005 en bestaat uit de twee partners Wendy Nieuwland & Maaike Nooitgedagt en vaste associates.

Wendy Nieuwland (1973) is gefascineerd door de vraag wat het verschil maakt om ontwikkelingen of veranderingen écht werkend te krijgen.

Vanuit deze fascinatie heeft zij zich gespecialiseerd in het begeleiden van groepen mensen, projecten en organisaties met als doel een gezamenlijke richting te bepalen en deze ook te realiseren. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de klant en op pragmatische en, wanneer zinvol, creatieve wijze.

Door de variëteit in zowel opdrachten als klanten en sectoren, heeft Wendy een brede ervaring in zowel de commerciële als in de publieke sector. Wendy is internationaal erkend Trainer in Clean Language (Zuiver Communiceren) en geaccrediteerd voor diverse persoonlijkheidstyperingen waaronder de Myers Briggs Type Indicator (MBTI).
Ze schreef samen met Maaike Nooitgedagt het boek ‘Veranderen 3.0, Zeven essentiële principes voor organisatieverandering van binnenuit.’

Zie ook Wendy’s profiel op LinkedIn.

Maaike Nooitgedagt (1976) werkt vanuit de vraag: hoe kan ik organisaties en mensen een stap verder helpen, wanneer ze wel weten dat ze anders willen, maar dit ondanks alles niet voor elkaar krijgen?

Vanuit haar oprechte nieuwsgierigheid zoekt ze naar hoe het voor een ieder werkt. Wanneer je meer weet over de beleving en waarde voor de ander, kun je verbinden vanuit het gezamenlijk perspectief. Zo creëer je waarde uit verschillen.
Maaike is internationaal erkend Trainer en Assessor voor Clean Language (Zuiver Communiceren) en heeft de basisaantekening Psychodiagnostiek.

Samen met Wendy Nieuwland schreef ze het boek ‘Veranderen 3.0, Zeven essentiële principes voor organisatieverandering van binnenuit.’

Zie ook Maaike’s profiel op LinkedIn.

Gewoon aan de slag is in 2005 gestart door Wendy Nieuwland en Annemiek van Helsdingen vanuit hun voorheen zelfstandige praktijken. In 2008 is Maaike Nooitgedagt de gelederen komen versterken. Annemiek heeft in 2013 afscheid genomen van Gewoon aan de slag.

De partners van Gewoon aan de slag, links Wendy Nieuwland, rechts Maaike Nooitgedagt

(Foto’s: Wilmar Boer / Image33)