Wie zijn wij?

Gewoon aan de slag begeleidt sinds 2005 organisaties in verander- en ontwikkelprocessen. We richten ons op de binnenkant van veranderprocessen: daar waar het uiteindelijk echt gebeurt.

Gewoon aan de slag is grondlegger van Veranderen 3.0, gericht op het beïnvloeden van gedrag in organisaties, van binnenuit. Veranderen 3.0 heeft een stevige basis in Zuiver Communiceren / Clean Language.

 


(Foto’s: Wilmar Boer/ Image33)

De partners en associates zetten zich op pragmatische en effectieve wijze in om mensen en organisaties te helpen hun gewenste resultaten te benoemen en te bereiken.

Onze gezamenlijke drijfveer is om duurzame verandering te helpen bereiken. Verandering die echt is, past bij jouw unieke situatie en die doorgaat ook na afronding van onze opdracht.

Drijvende krachten achter Gewoon aan de slag zijn de partners: Wendy Nieuwland en Maaike Nooitgedagt. Aangevuld met onze associates en een flexibel netwerk van freelance professionals werken we aan de veranderopgaven en ontwikkelvragen van onze klanten.

Op basis van gedegen kennis en ervaring in het faciliteren van veranderprocessen, teamvorming en het ontwikkelen van mensen en organisaties boeken we duurzame resultaten met en voor onze klanten.

Onze kracht ligt in authenticiteit gecombineerd met het op een praktische manier aanpakken van wezenlijke ontwikkeling. Het maakt dat we snel een sfeer van vertrouwen hebben in de groepen waar we mee werken.

Er ontstaat ruimte om te innoveren en te ontwikkelen op een eigen, passende manier. Zodat nieuw gedrag ineens heel logisch is.

Onze kernwaarden:

  • integriteit: we staan voor wat we doen en gaan ervoor effectieve en duurzame bijdragen te leveren;
  • congruentie: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen; wij vormen zelf de basis en alles wat we doen past hier dan ook bij;
  • duurzaam resultaat: zowel in wat we voor onze klanten doen, als in de manier waarop wij zelf werken.

Kennismaken of van gedachten wisselen? Neem contact op.