Meer helderheid over Duurzaamheid

‘Ik ga zwaar geïnspireerd naar huis. Ik ben geraakt door een van de metaforen over voeden. Ik wil duurzaamheid in organisaties en teams gaan voeden.’

‘En wanneer jij duurzaam werkt/leeft, dan is dat net zoiets als…?’

Duurzaamheid’ is een groot woord, dat vele betekenissen kan hebben voor verschillende mensen. Voor mensen die er iets mee willen doen, geeft het stilstaan bij deze betekenis een mooi startpunt of anker om de eigen acties aan te kunnen ijken. Daarom organiseerde Gewoon aan de slag op de Dag van de Duurzaamheid een korte workshop, gericht op het uitwisselen van de eigen beelden bij ‘Duurzaamheid’, deze verder te onderzoeken en elkaar te inspireren. De workshop werd gefaciliteerd door Wendy Nieuwland, een van de drie partners van Gewoon van Slag.

Wanneer iedereen om tien uur binnen is en koffie en thee heeft, maken we kort kennis met elkaar in relatie tot deze door Urgenda uitgeroepen Dag van de Duurzaamheid. De achtergronden van de deelnemers variëren van Indicatiesteller AWBZ tot grafisch ontwerper en van pas afgestudeerde organisatiepsychologe tot senior HR-adviseur tot kunstenaar; iedereen die naar ons kantoor is gekomen wil met zijn eigen achtergrond en visie iets bijdragen aan het onderwerp ‘Duurzaam’. Het begrip duurzaamheid roept meteen al verschillende reacties op voor iedereen:

 •  ‘Ik vind het belangrijk om de aarde goed achter te laten voor onze kinderen.’
 • ‘Het is jammer dat er zo weinig aandacht wordt besteed.’
 •   ‘Ik zou graag duurzaamheid onder de aandacht van organisaties en teams kunnen brengen.’
 •  ‘Bij duurzaamheid denk ik persoonlijk aan duurzaam reizen en eten. In mijn werk doe ik er eigenlijk niet direct iets mee.’

Wendy formuleert vervolgens wat duurzaamheid voor Gewoon aan de slag betekent:

Het mogelijk maken van ontwikkeling en verandering in organisaties, en deze ontwikkeling blijvend te laten zijn – dus zo dat de organisatie zelf de nieuwe situatie voortzet en waar gewenst verder kan ontwikkelen.

Om iets te ervaren over hoe verschillend we allemaal kijken naar de wereld om ons heen, wordt iedereen gevraagd zich een olifant voor te stellen. Met een paar verhelderende vragen, vanuit de methode Zuiver Communiceren, proberen we deze olifanten helder te maken. Er verschijnen olifanten in de ruimte. Grijze, zwarte, gele, enge, lieve, grote en kleine. Bewegend, stilstaand, binnen of buiten, en kijken verschillende kanten op. Voor iedereen is de olifant anders, ziet hij er anders uit en is hij na twee tot drie verhelderende vragen levensecht geworden.

We gaan vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van een metafoor of beeld, aan de hand van de hoofdvraag van de workshop: ‘Wanneer jij duurzaam werkt/leeft, dan is dat net zoiets als..?’, een oefening om een metafoor voor jezelf te ontdekken en te ontwikkelen.

In tweetallen en wederom met de verhelderende vragen proberen we deze beelden helder te krijgen van elkaar. De metaforen die tevoorschijn komen zijn heel verschillend:

Een kringloop in een weiland, een grote frons, een octopus, een roze baby’tje, een propellor, zonne-energie, een ketting met mist en elke dag balansdag.

“Het is zoals een grote frons. Voor mezelf, en voor de mensen om me heen. Het voedt elkaar, de frons gaat niet over. Wanneer is wat je doet nou duurzaam? Ik zou willen dat de frons weggaat, maar het is wel goed dat hij er is.”

  

“Het is als zonne-energie. De zon aan de hemel maakt me blij, ik zie leven daarin, het is er gewoon. Het gaat voor mij over mogelijkheden, als het doorzet. Het gaat verder en blijft. Doorgaan is positief & leuk. Dat mensen zich bewust zijn van de noodzaak en mogelijkheden.”

Door de manier waarop Wendy ons begeleidt en vraagt te reageren op elkaars metaforen en te benoemen wat de metafoor van de ander bij jou oproept, krijgen we zelf een steeds meer gevormd beeld over ons eigen beeld van Duurzaamheid. Waar voor de één duidelijk wordt hoezeer ‘mogelijkheden & verbreden’ onderdeel vormen van het begrip, is dit voor een ander het ‘dichtbij houden’. En zoals een deelnemer al vroeg opmerkt: “hier (in de workshop) ontstaat eigenlijk ook al duurzame ontwikkeling over mijn ideeën over duurzaam”: dubbel duurzaam dus!

Met de reacties van anderen, en het uitwisselen van elkaars beelden en begrippen en gedachten, vraagt Wendy: wat gebeurt er nu met jouw metafoor over duurzaamheid?

Reacties zijn bijvoorbeeld:

 • ‘Mijn metafoor over duurzaamheid wordt breder, krijgt meer draagkracht.’
 •  ‘De metafoor van de kringloop raakt mij, ik kan erop mee laveren. Ik koppel mijn eigen metafoor aan die van jou, waardoor ik meer inzicht krijg in die van mezelf.’
 •  ‘Er komt beweging, door het verbinden van elkaars metaforen. ‘
 •  ‘Ik zie thema’s terugkeren: als ruimte, ronde vormen, beweging en voeden.’

En zo bespreken we onder meer de tegenstelling van het individu versus de maatschappij: wie is en wanneer ben je verantwoordelijk voor Duurzaamheid? Bij het woord ‘moeten’ krijgt de groep een bijna unanieme allergische reactie. Iedereen kan zich vinden in termen als ‘verantwoordelijkheid’, ‘eigen keuzevrijheid’ en ‘inspiratie’. Mensen willen genieten, en wat moeten/ kunnen we daarvoor teruggeven of doorgeven? is een vraag die naar voren komt.

In de groep zijn mensen die aangeven dat ze bij zichzelf beginnen door het goede voorbeeld te geven. De reacties hierop zijn aanmoedigend, vooral om met dit ‘kleine’ meer naar buiten te treden, om het zichtbaar te maken wat je zelf doet. En natuurlijk zijn het juist degenen die hierin sterk aanmoedigen, die deze adviezen ook zelf ter harte kunnen nemen!

Tenslotte vraagt Wendy de groep wat nu, na dit alles, de aandacht trekt. Wat heeft deze workshop over Duurzaamheid na een ochtend opgeleverd?

Antwoorden uit de groep zijn:

 • ‘Ik ga zwaar geïnspireerd naar huis. Ik ben geraakt door een van de metaforen over voeden. Ik wil duurzaamheid in organisaties en teams gaan voeden.’
 • ‘Ik ben vooral geïnspireerd geraakt door het doorgeven van deze inspiratie’.
 • ‘Mijn aandacht gaat naar het nadrukkelijker naar buiten treden met de duurzaamheid die ik al waarborg.’
 • ‘Ik ben door deze dag gesterkt in het idee dat ik goed bezig ben en verder moet gaan.’
 • ‘Ik wil meer gaan doen, me verbinden met duurzaamheid en hoe dat in mijn leven nog meer de aandacht kan krijgen. Dat is door deze workshop al zeker gebeurd en geactiveerd.’

En voor dit alles doen wij het!

Vind je dit artikel interessant? Laat het weten reageer of abonneer je opRSS feed. Je eigen oproep, per pagina in te stellen.

Laat wat van je horen

*