Veranderen 3.0, wat is het?

Veranderen 3.0 is een benadering om verandering van binnenuit te laten ontstaan. Een benadering waarbij top-down en bottom-up aanpakken samen-komen. Waarin een belangrijke rol is weggelegd voor zowel de leiding (denk aan duidelijke kaders stellen, hier ook naar handelen, ruimte geven binnen de kaders) als voor de medewerkers (eigenaarschap nemen, eigen wensen en ervaringen gebruiken, openstellen voor, …).

Jullie maken de verandering samen. Met elkaar.

Klant:
visuals boek-def1_doen(1)‘Ik vind het bijzonder knap hoe je met de verschillende opvattingen binnen het team bent omgegaan.
Met humor en feedback wist je een goede sfeer te bewaren! Tevens heb je de structuur aangebracht waar wij mee verder kunnen.’

Veranderen 3.0 begint bij het formuleren van Gewenste Uitkomsten.
Dat gaat verder dan het oplossen van een probleem.

Wat is een gewenste uitkomst? ladder

Dat wat je uiteindelijk wilt bereiken. Hoe dat eruit ziet, hoe het werkt.

Wij stellen je vragen als:

“Met alles wat er is, wat zou je willen dat er gaat gebeuren?”

“En wanneer het probleem is opgelost, wat gebeurt er dan?”

Ofwel: waar wil je naartoe, en wat is daar voor nodig?

In de meeste gevallen hoeven we het probleem niet te analyseren.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Je moet wel weten wat voor ‘beter’ je wilt worden en wat je daar voor nodig hebt. We draaien het om.

Het is cruciaal dat het de gewenste uitkomst van jullie zelf is. Niet van een extern expert, ook niet alleen van de directie of van een groep medewerkers. Een gezamenlijke gewenste uitkomst dus. We lossen dan ook niet zozeer problemen op, maar werken toe naar een realistische, passende gewenste uitkomst. Met alle consequenties die daarbij horen.

bril los

In een iteratief proces verbinden wij de Gewenste Uitkomst steeds aan de dagelijkse realiteit in jullie situatie: wat gebeurt er daadwerkelijk?

Daarbij onderzoeken we actief de verschillende percepties die mensen in de organisatie hebben op ‘de werkelijkheid ’. Omdat het die perceptie is die het natuurlijke gedrag van alle medewerkers en leidinggevenden bepaalt.

Die percepties brengen we vervolgens weer met elkaar in verbinding.plaatjes-c4Zo ontwikkelen jullie een gezamenlijke perceptie als basis voor de verandering.

Wij zien het zo: het hele systeem van jouw organisatie is onderdeel van het realiseren van jullie gewenste uitkomst. Actief of passief. Niet om het ingewikkelder te maken dan nodig is, maar eenvoudigweg omdat alles wat van invloed is, dus ook echt van invloed is… Het is er, dus heb je het er mee te doen. Wij kijken daarnaar.

‘Het is heel makkelijk om een Change Management plan neer te zetten, maar daarmee doorbreek je geen patronen en systemen.
En dat zie ik jullie wel doen.’

plaatjes-c4

We hanteren een systemische insteek. Dat betekent geen simpele oorzaak-gevolg benadering, maar dat wij de blik houden op hoe alles met elkaar samenhangt en elkaar versterkt of juist kan doorbreken. We maken gebruik van veel elementen uit Zuiver Communiceren. Zowel de tools uit de methodiek als, en vooral, de onderliggende houding: het draait ook echt niet om ons, maar om jullie verder te helpen en dat vanuit jullie eigen organisatie te laten ontstaan.

No-nonsense. Heel ‘echt’. We kijken of alles klopt, past bij wat je wilt bereiken.

plaatjes-c4

Een belangrijk onderdeel van het proces is dat iedereen op zijn eigenaarschap wordt aangesproken. Wat is jouw aandeel? Wat wil jij?

En wat doe je daarvoor in de dagelijkse praktijk? Spiegelen, soms confronteren. Met als doel om gezamenlijk meer te krijgen van wat je wilt, en waar jullie als organisatie bij gebaat zijn.

Deze manier van met elkaar in gesprek gaan, uitwisselen zonder ‘gedoe’, is iets wat ook na het veranderproces doorgaat. Wij faciliteren dit, zodat iedereen op een constructieve manier in het voordeel van de organisatie werkt. En daar blijven jullie je voordeel mee doen. Ook nadat wij weer weg zijn.

Eens sparren over wat deze manier van het faciliteren van verandering en ontwikkeling voor jou kan betekenen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, een ‘pick our brain’ sessie of schrijf je in voor de nieuwsbrief om ongeveer een keer per maand inspiratie te ontvangen.