Van 1.0 naar 3.0

We hebben het over Veranderen 3.0.

Dat veronderstelt dat er ook een 1.0 en 2.0 is. Wat verstaan we daar dan onder? We lichten de ontwikkeling van 1.0 naar 3.0 toe met een paar steekwoorden.
van1naar3

 Veranderen 1.0: Analytisch & rationeel

• Focus en doel: dé beste oplossing vinden
• Top down: alle ideeën en oplossingen komen bij de directie vandaan
• Blauwdruk denken
• Verandering is te plannen, te sturen en te managen
• Ratio overheerst: als het logisch is, wordt het gedaan
• Lineair, oorzaak-gevolg denken
• Zeepkistsessie/ PowerPoint presentatie door directeur
• Denken in problemen en oplossingen
• Tayloristisch
• Experts bepalen
• Veranderen vanuit de onderliggende overtuiging: “Ik zeg het, dus jullie doen het”

Veranderen 2.0: Systematisch met aandacht voor draagvlak

• Focus en doel: de best mogelijke oplossing waar we mensen nog in meekrijgen123
• Top down met een illusie van bottom-up onderdelen
• Draagvlak is nodig en moet je organiseren
• Weerstand hoort erbij en moet je kantelen/ breken /overwinnen
• Insteek op mensen meekrijgen om te gaan doen wat al bedacht is
• Inspraak via bv. spiegelgroep/ klankbordgroep/ stuurgroep/ werkgroep
• Denken in problemen en oplossingen
• De mens als factor is in de aandacht en moet worden meegenomen voor een succesvolle verandering
• Veranderen vanuit de onderliggende overtuiging: “Als mensen overtuigd zijn van de noodzaak, gaan ze het doen. Die steun heb je wel nodig.”

Veranderen 3.0: Systemisch & van binnenuitpijl

• Focus en doel: een passende uitkomst vanuit een gezamenlijke realiteit
• Top-down verbinden met bottom-up: duidelijke kaders worden met elkaar ingevuld
• Uitkomstgericht ipv probleemoplossend
• Via de weg van dialoog en interactie (dwars door de organisatie heen)
• Co-creëren
• Mensen veranderen hun gedrag als ze zich hebben verbonden aan wat er van hen verwacht wordt: ze weten wat het van hen vraagt, wat ze dan wel en niet doen.
• Sytemisch denken: een organisatie is een systeem met zijn eigen logica en alle onderdelen van het systeem hangen met elkaar samen en interacteren met elkaar. Zichtbaar of onzichtbaar
• Iteratief proces waarin Eigenaarschap centraal staat
• Veranderen vanuit de onderliggende overtuiging: “Iedereen speelt een rol in het realiseren van een gewenste uitkomst; we geven samen vorm”

Veranderen 3.0 ontstaat door 7 essentiële principes in combinatie in te zetten in een integrale en iteratieve aanpak.

Geïnteresseerd in wat deze manier van het faciliteren van verandering en ontwikkeling voor jou kan betekenen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, een ‘pick our brain’ sessie of schrijf je in voor de nieuwsbrief om ongeveer een keer per maand inspiratie te ontvangen.