Maatwerk trainingen

Al onze maatwerk trainingen worden zo opgebouwd dat de leerdoelen van deelnemers en opdrachtgever als een rode draad door het hele programma lopen.
Deze leerdoelen ontstaan als eerste na een uitgebreide inventarisatie met de opdrachtgever: wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Ook gaan we tijdens dit gesprek na wat mogelijk de vraag achter de vraag is.
Is een training ook echt wat nu het meest gaat bijdragen?
Of is wellicht een andere interventie passender?
Wat is het dat je uiteindelijk met de training zou willen bereiken?
In welke bredere context valt het?

Tijdens de trainingen zelf streven we naar 70% ervaren en maximaal 30% theorie. Maar het effect hangt van een groot deel af van wat er voor en na de training gebeurt, dus ook daar richten we onze aandacht op.

Vooral bij maatwerkprogramma’s werken we vaak met intakegesprekken waarbij de leerwensen van de deelnemers worden geïnventariseerd. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de deelnemers de trainer ook al kennen. We merken dat daardoor het leren eigenlijk al bij de intake begint. En veel van mogelijke weerstand al is weggenomen.

Ook is het zinvol om te weten of het beeld van de opdrachtgever over waar de leerruimte vooral ligt en waar de energie zit, overeenkomt met het beeld van de deelnemers.

Bij de maatwerk trainingen werken we veelal met voor -en nametingen waarmee we het effect van de training in kaart brengen. Op zijn minst op het niveau van de eigen inschatting van bewustzijn en vaardigheden.

De inhoud van maatwerk trainingen is heel divers. Bijna altijd gaat het werken aan een vaardigheid hand in hand met het werken aan houding en gedrag. Dus ook werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor het in de praktijk brengen!

 

Deelnemer aan een interne  training over communiceren binnen het Team:

Ik heb zeer veel aan de inhoud van de training, zowel zakelijk als privé. Het ‘model’ dat gisteren behandeld werd is voor mijzelf een “Eye opener”. Niet te vergeten de “verhaaltjes” die jullie voorlazen. Gewoon erg leuk en leerzaam voor de afwisseling.
De metafoor….ook erg zinvol!

Tevens heb ik grote bewondering voor de manier waarop jullie beiden het geheel gepresenteerd hebben; op een ontspannen manier, in een goede sfeer, met tempo en voldoende ruimte voor ons cursististen om feedback te geven. Zelf heb ik de groep ook als zeer ‘open’ en constructief ervaren, dat maakte het geheel compleet.

Meer weten over wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op.