Klanten

De afgelopen jaren werkten wij onder meer voor de volgende klanten. Lees ook wat het heen heeft opgeleverd in de case studies en testimonials van klanten.

Commerciële dienstverleners / producenten:

   • American Express
   • Agis Zorgverzekeringen
   • ING
   • TomTom
   • Reitsma Groep
   • Canon
   • Ordina
   • Leaseplan
   • Danfoss
   • Unilever
   • APM Terminals
   • Ormit Management Development
   • Ernst & Young
   • Coloplast
   • Cenergy Group
   • Groep 5700: Marketing, communicatie & vormgeving
   • Baker & McKenzie
   • The Mind Gym
   • Curnet
   • Endries International
   • DPFS Pensioenfonds
   • YTO Development
   • Famostar Noodverlichting
   • Rabobank International

Zorg:

   • ’s Heeren Loo
   • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
   • Academisch Ziekenhuis Utrecht
   • Ziekenhuis Bethesda, Hoogeveen
   • Streekziekenhuis Deventer

Onderwijs:

   • Universiteit van Amsterdam
   • Hogeschool Utrecht
   • Hogeschool van Amsterdam
   • Universiteit Wageningen
   • CBS De Zonnestraal
   • OBS de Lijster
   • RKB De Zonnesteen
   • PABO Helmond

Rijksoverheid:

   • Rijkswaterstaat
   • KLPD – Politie Nederland
   • Politie Haaglanden
   • Ministerie van LNV
   • Ministerie van VROM
   • Inspectie Leefomgeving & Transport
   • Kennisprogramma Leven met Water
   • Expertisenetwerk Waterveiligheid
   • Slim Watermanagement – innovatieprogramma
   • Hollandse Waterstad
   • DG Water
   • De Waterdienst
   • ComCoast
   • WOW- conferentie
   • Waterkader Haaglanden
   • Nederland Maritiem Land
   • Kennisinstituut Deltares

Gemeentes:

   • Gemeente Westland
   • Gemeente Uden
   • Gemeente Amsterdam
   • Gemeente Schiedam
   • Baanbreker

Woningcorporaties:

   • Woningstichting Rochdale
   • Woningcorporatie Woonplus
   • Woningcorporatie Woonstede

Stichtingen, verenigingen en brancheorganisaties:

   • NOBCO
   • Associatie voor Coaching en Counselling
   • NiNsee
   • VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
   • Het Oversticht
   • Prodemos
   • Stichting Het Gors
   • Uyl Trainingen
   • NOK: Netwerk voor Omgevingskwaliteit

Non-profit organisaties:

   • FairFood
   • 1%club
   • Libre Foundation
Meer weten? Neem contact met ons op.