Veranderen, hoe werkt dat?

Presentatie en workshop om meer zicht te krijgen op veranderprocessen

Niets zo constant als verandering. Maar hoe werkt dat dan eigenlijk? Als het zo constant en altijd aanwezig is, hoe komt het dan dat zowel organisaties als individuen vaak worstelen met het doorvoeren van een (gewenste) verandering?

Negentig procent van ons werk gaat over het begeleiden van dit soort veranderprocessen. Klanten willen iets veranderen of ontwikkelen, en wij bieden ze tools en ondersteuning om dit waar te maken. Met onze drive: het ook écht laten gebeuren, in de praktijk!

Dit doen we vanuit onze visie op verandering. Die visie hebben we nu ook verwerkt in een presentatie, waarin we aangeven hoe ’natuurlijke veranderingen’ plaatsvinden en wat je kunt doen om verschillende fasen in dat proces te beïnvloeden. En ook waar de grenzen aan die beïnvloeding liggen.

Onze visie op veranderen komt voort uit verschillende theorieen, en is gestoeld op praktijkervaringen. Een van de belangrijkste theoretische bases hierbij is voor ons de Systeemtheorie of het Systeemdenken. Iets wat doorwerkt in heel onze aanpak. Vanuit onze plaats en rol in een ‘systeem’ waar we in werken verlenen wij allemaal betekenis aan situaties op basis van onze verwachtingen; en deze betekenissen en onze plaats en rol worden ook weer bevestigd aan de hand van situaties.

De presentatie combineren we meestal met een korte workshop om de theorie toe te passen op de eigen praktijk.

“Het was wel confronterend. Het heeft me inzicht gegeven in waar weerstand vandaan komt en wat ík ook te doen heb om daar effectiever mee om te gaan.”

Meer weten? Neem contact met ons op.