Team Alignment

  • “Alle leden van het team op één lijn krijgen.
  • Een echt doorleefd beeld hebben van waar we voor staan en waar we voor gaan.
  • Niet alleen een mooi rapport, maar ook acties en resultaten terug kunnen zien.”

Bovenstaande is een van de meest gehoorde wensen van organisaties. Gewoon aan de slag zet deze wens om in realiteit met Team Alignment. Een een- of meerdaags programma.

visuals boek-def1_doen(1)Eigenlijk kom ik iedere keer als ik iets wil met teamontwikkeling weer bij Gewoon aan de slag uit.’

Een team, een identiteit, een doel
Bouw een gemeenschappelijke taal voor het professionaliseren van je team

In de acht redenen waarom teams falen volgens Harvard Business Review, staat het ontbreken van een teamidentiteit met stip op 1. Op de voet gevolgd door slechte communicatie, gebrek aan groepsdenken en aan creativiteit.

Met Team Alignment creëer je als team een gezamenlijk beeld van hoe je optimaal samenwerkt. Of je gezamenlijke missie. Hoe zitten jullie als team in elkaar, wat verbindt jullie? Hoe komen individuele verschillen hierin tot hun recht? Zodat je ook juist gebruik maakt van de verschillen. Door de manier waarop we werken met ieders beelden (met elementen uit Zuiver Communiceren), werken we via de zijlijn direct ook aan de onderlinge communicatie.

Jullie bepalen als team met elkaar de manier waarop jullie daar gaan komen.

We maken in dit proces actief gebruik van beelden of metaforen. Zo krijg je in korte tijd meer informatie boven water. Bovendien leer je meer over je eigen kwaliteiten en die van je collega’s en bevordert het je creativiteit.

Resultaten van Team Alignment

  • Duidelijkere teamidentiteit of missie,
  • Effectiever samenwerken
  • Gebruik maken van het potentieel in een team
  • Sneller betere resultaten bereiken
  • Een gezamenlijke ‘taal’
  • Voorkomen van miscommunicatie
  • Ruimte voor innovatie

Weten waar je teamleden voor staan en waar jullie als team samen voor staan. Niet omdat de leidinggevende dat zegt, maar omdat jullie dit met elkaar hebben benoemd en besloten. Waarbij de nodige ‘checks & balances’ zijn gemaakt: is het realistisch, committeert iedereen zich eraan, etc. Daarbij is het ook gewoon leuk, daagt het uit om elkaar op een net even andere manier te leren kennen.

Met 10% meer Alignment bereik je al 6% meer inspanning en 2% meer omzet. Er is veel winst te behalen!

Meer weten?
Neem  contact met ons op.