Procesbegeleiding

Niet alle processen gaan vanzelf. Vooral wanneer er verschillende belangen of verschillende beelden zijn.Wanneer men vastzit in belemmerende patronen, en moeite heeft om met elkaar een stap verder te komen.

Een externe procesbegeleider biedt dan uitkomst. Een frisse blik, zelf geen belangen anders dan de groep begeleiden om helder te krijgen hoe de situatie nu is, en daar vanuit de gewenste beweging inzetten.

Onze procesbegeleiders zorgen ervoor dat de verschillende perspectieven voldoende ruimte krijgen.  Ook kan de procesbegeleider ervoor zorgen de dynamiek in de groep besproken wordt. Door de rol van relatieve buitenstaander kunnen we de interacties binnen de groep beter bespreekbaar maken.

Het doel van procesbegeleiding is uiteraard dat de deelnemers steeds meer zelf in staat zijn inhoud en interactie goed met elkaar te combineren. Doordat ze samenwerken vanuit een toegenomen vertrouwen en de meerwaarde zien van de verschillende invalshoeken. Om dit te kunnen reiken we tijdens en vooraf verschillende werk-modellen aan, zoals Systemisch Modelleren en Zuiver Communiceren, of de beweging uit de dramadriehoek naar een ‘karma’-positie.

In al deze modellen staat eigen verantwoordelijkheid nemen centraal. En wij stimuleren dit. Ook door deze verantwoordelijkheid als begeleiders niet over te nemen!

Deze manieren van kijken en werken die we inzetten, het waarde creëren uit verschillen die we zichtbaar maken, maakt de manier van procesbegeleiding door Gewoon aan de slag uniek.

Klanten vragen ons vaak om procesbegeleiding bij:

  • conflictsituaties
  • (complexe) verandertrajecten
  • situaties waarbij verschillende belangen het krachtenveld bepalen
  • wanneer verschillende lagen in de organisatie, die niet per sé elkaars taal spreken, moeten samenwerken
  • wanneer men er toch maar niet uitkomt, ondanks goede wil
Weten wat onze procesbegeleiding voor je kan betekenen? Neem graag contact met ons op.
Ook leren werken met de tools uit Zuiver Communiceren in je trainingen, teambegeleidingen etc? Neem dan deel aan de Masterclass Zuiver Faciliteren en vergroot je effectiviteit.