Modelleer de Meester

Ontwikkel de organisatie door gebruik te maken van aanwezige kwaliteiten

Als kind leren we allemaal door heel goed te kijken naar hoe anderen dingen doen. We doen ze na, stellen onze rolmodellen vragen en vinden uit hoe we die kennis op onze eigen situaties kunnen toepassen.
Als volwassenen duiken we vaak boeken en theorieën in om iets te leren. Of beschrijven we als organisatie ‘droog’ hoe we willen dat onze medewerkers zich opstellen.

Deze twee werelden brengen we bij elkaar in een kort programma met 4 stappen:

  1. bepalen en ontwikkelen van de  te ontwikkelen kwaliteit en benoemen wie hier ‘Meester’ in is of zijn;
  2. modelleren van deze kwaliteit of eigenschap door een gespecialiseerde facilitator in een groepssetting en met bijdragen van de groep
  3. ontwikkelen van ieders eigen ‘model’ van deze kwaliteit;
  4. integratie van praktijkervaringen met het model in het model.

Modelleer de Meester helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten die “in huis” zijn en deze verder te ontwikkelen of uit te bouwen bijvoorbeeld ten behoeve van een gewenste organisatieontwikkeling. Medewerkers krijgen de mogelijkheid te leren van succesvolle collega’s en/of collega’s die de gewenste verandering/ontwikkeling goed representeren (“meesters”), en dit te integreren in hun eigen werkwijze zonder daarmee aan authenticiteit in te boeten.

De ontwikkeling vindt plaats op het niveau van onderliggende aannames, overtuigingen en blik op het werkveld, waarmee veranderingen in gedrag een duurzaam fundament krijgen.

Wat levert het op?

  • De organisatie vindt uit wat belangrijke kwaliteiten zijn, wat deze nu eigenlijk ‘echt’ betekenen en vertaalt dit in acties, te beginnen bij het aanwijzen van voorbeelden.
  • De ‘Meester’ krijgt (nog) meer zicht op wat en hoe hij of zij deze kwaliteit(en) inzet op een niveau dieper dan gedrag. Hij of zij krijgt bovendien de gelegenheid dit over te brengen op anderen.
  • De deelnemers leren van de ‘Meester’, leren hoe te leren van succesvolle voorbeelden (modelleervaardigheden) en leren het model van de ‘Meester’ te integreren in hun eigen beeld en aanpak.

Het ‘Modelleer de Meester’ programma maakt gebruik van het gedachtegoed en de methodiek van Zuiver Communiceren. We zoeken dan ook niet naar de beste manier’ (theorie) maar naar ‘hoe werkt dit voor deelnemers’ (praktijk). Al doende leren deelnemers als vanzelf ook over een krachtige manier van vragen stellen om meer over de beleving en onderliggende waarden van de ander te weten te komen.

Het doorlopen van de 4 stappen duurt in totaal 2 dagen. Desgewenst uit te breiden met bijvoorbeeld versterkende activiteiten of het opstellen van noodzakelijke (rand-)voorwaarden voor het verder inbedden in de organisatie.

“Eigenlijk zitten we met jullie bijdragen altijd voor een dubbeltje op de eerste rang…” (deelnemer)

Meer weten? Neem contact met ons op.