Business Innovation Labs

“I haven’t failed… I’ve just found 10,000 ways that do not work.” – ThomasEdison

Een vernieuwende aanpak voor sociale innovatie en co-creatie

Men neme:

 • Een idee
 • Een facilitator die dit idee wil uitproberen
 • Een groep geïnteresseerden die dit willen meemaken
 • Een beschikbare ruimte
 • 2 uur
 • 3 regels
  ….
  en wat gebeurt er dan?

Innovation requires Failure. You need to fail faster“, claimt bijvoorbeeld Jimmy Wales (oprichter Wikipedia) op het Creativity World Forum. Innovatie is belangrijk voor ons. En voor onze klanten. Klanten die tegelijk ook liever werken met ‘tried and tested’ aanpakken, dan met experimenten die hele mooie resultaten kunnen opleveren, maar ook helemaal mis kunnen gaan.

Nu is falen op zich nog geen recept voor succesvolle innovatie. Zoals ook beschreven in een artikel op Wall Street Journal, gaat het erom hoe je omgaat met mislukkingen. Hoe je leert van faal-ervaringen. Ze gebruikt om te verbeteren, te innoveren.

Vanuit dit besef zijn we gestart met het organiseren van Business Labs: het creëren van ruimte om innovatieve aanpakken, werkvormen, modellen, etcetera te kunnen uitproberen. Te testen. Op echte mensen, op echte klanten. Maar zonder dat dit gelijk in de dagelijkse praktijk van die klanten gebeurt. Een veilige ruimte, zoals een laboratorium, om in te leren. Om goede ideeën nog beter te maken, om de slechte ideeën eruit te filteren. Een ruimte waarin gefaald mag worden, zonder dat dit grote consequenties heeft.

In de Business Labs komen wij met innovatieve collega’s en innovatieve klanten bij elkaar om ‘innovaties uit te proberen en te verbeteren‘. Voor ons en onze collega’s een kans om nog niet 100% uitgekristalliseerde gedachten in de praktijk te brengen op echte mensen. Voor de ‘klanten’ een kans om op de voorste rang te zitten bij nieuwe ontwikkelingen en zelfs invloed uit te oefenen op hoe deze verder ontwikkeld worden.

Drie regels staan centraal

 1. “Gij zult falen”. Het doel is leren door uit te proberen. Jezelf in die zin kwetsbaar opstellen. De Business Labs zijn geen podium om je dienstverlening onder de aandacht te brengen.
 2. Iedereen draagt verantwoordelijkheid. We starten met een Zuivere Set-up, waarin ieders gewenste uitkomst en de bijdragen van jezelf en anderen in worden uitgewisseld.
 3. Resultaat is niet gegarandeerd, feedback wel. Feedback geven en krijgen is waar het om draait. Daarom doet we dit in een specifieke vorm die de kracht van wat er wordt uitgeprobeerd te behouden.
De opzet
Wij organiseren de Business Labs en faciliteren het proces. Geïnteresseerden melden zich aan via onderstaand formulier. Geef daarbij aan of je deelneemt als ‘proefpersoon’ (vanuit klantperspectief) of ‘facilitator’ (die de experimenten uitvoert). Als facilitator geef je ook aan hoe lang je ‘experiment’ duurt. Wij maken een indeling en bespreken die met je. We dragen zelf ook graag experimenten aan!
De Business Labs duren steeds 2 uur, waarin we tussentijds en aan het eind evalueren en feedback geven en ontvangen. In lijn met de inhoud, werken we ook met elkaar toe naar een optimale vorm waarin iedereen met meer naar huis gaat dan waar hij mee kwam. Co-creatie, ook ten aanzien van het proces dus.

Keith Sawyer: “Fail often, fail early, fail gloriously”. Falen is een essentieel onderdeel van innoveren: als je geen ruimte laat om het mis te laten gaan, zul je binnen de veilige grenzen van het vertrouwde blijven. Innovatie blijft dan uit.

“Fail Fast, Fail Cheap”, zegt Doug Hall in Bloomberg Business Week: “get your idea about 50% right, then let customers tell you what your mistakes are. Listen, learn, get it 50% right, and put your idea through the process again. Keep at it until your customers say, “Wow!” Instead of debating options internally, you’ll be making your idea real, taking it to customers, and learning as it fails.”

In 2012 hebben we met veel plezier de eerste twee Business Innovation Labs georganiseerd en begeleid. Een van de deelnemers schreef erover in zijn blog.

In 2013 willen we op twee manieren verder met de Labs:

 • In een veilige en vertrouwde setting met collega’s uitproberen van werkvormen die we niet meteen op een ‘echte’ klant willen loslaten: onszelf blijven prikkelen en grenzen opzoeken in de veilige ruimte; ook (mede) georganiseerd door andere collega’s, waarbij we onze ruimte en tijd graag aanbieden om mee te helpen.
 • Bij ‘echte’  klanten korte Innovation Labs organiseren om met ‘echte’ problemen of wensen te werken op manieren die vooral voor de klant  anders en nieuw zijn: de klant prikkelen met een frisse blik. Vanuit Gewoon aan de slag, afhankelijk van de situatie waar we mee werken met collega’s die nóg weer een ander perspectief inbrengen. Voor deze Labs werken we met waardebepaling achteraf.

Wil je ook een Business Innovation Lab voor je organisatie?

Bel of mail ons of loop langs als je toch op de Grote Koppel bent.

Ook als je graag samen een volgend Business Innovation Lab wilt organiseren voor collega’s.