Belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek is een antwoord op vragen als:
Wat speelt er in de organisatie? Hoe kijken onze medewerkers/klanten tegen ons aan?
Wat vinden onze patiënten belangrijk in de kwaliteit van de zorg?
Hoe kijken we terug op het project? Wat zijn de lessen die we kunnen trekken?
Hoe vallen de veranderingen? Hoe kunnen we aansluiten bij wat er nu speelt?
Hoe maken we ‘geluk’, of ‘werkplezier’ meetbaar?

De meest succesvolle organisatieverandering of organisatieontwikkeling vindt plaats wanneer niet alleen de structuren en misschien zelfs delen van het gedrag veranderen, maar wanneer ook de onderliggende werkelijkheidsdefinities, de belevingen van de ‘feiten’, veranderen.

Hoe we tegen dingen aankijken, bepaalt ons gedrag. Belevingsonderzoek (op basis van Zuiver Communiceren), brengt in beeld:belevingsonderzoek verschillende perspectieven

  • hoe de situatie nu is; hoe men, als collectief, de huidige ‘werkelijkheid’ beleeft,
  • en wat de wensen en belangen van betrokkenen zelf zijn.

Geen ‘objectieve’ waarheid, maar juist een intersubjectieve waarheid zoals die voortkomt uit de individuele belevingen. In termen van de individuen zelf, de onderdelen die het systeem maken.

Het laat de laag onder het gedrag zien, de onderliggende ‘collectieve werkelijkheid’. Vooraf hebben we geen vastomlijnd kader waarin de resultaten bekend zullen worden. Geen gestandaardiseerde vragen, hooguit enkele criteria die we aan de orde willen laten komen. Zoals Einstein zei: ” Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek” .

Voor een grote gemeente evalueerden we een project waarbij zowel ambtenaren als burgermeester en wethouders bij betrokken waren.
Ze wilden weten: wat kunnen we de volgende keer anders of (nog) beter doen?

visuals boek-def1_doen(1)De opdrachtgever blikt terug:
”Ik kende Gewoon aan de slag vooraf niet.
Door de insteek -geen verwijten maar wat kunnen we ervan leren- heb ik het proces als heel goed ervaren. Ik had echt het gevoel dat we sámen voor de opgaves in de stad staan en niet dat het wij tegen zij was.

En ik denk nu iedere keer als ik mezelf hoor zeggen ‘dat mag ik toch aannemen…’: ‘Nee sufferd, je mag niets meer aannemen…. ff checken!’” –Teamleider

Belevingsonderzoek gaat verder dan een statisch onderzoek. Door de wijze van interviewen en verwerken van de resultaten, is het een proces waarin de gewenste beweging al in gang wordt gezet.

belevingsonderzoekBelevingsonderzoek maakt onderliggende patronen inzichtelijk.  Een beeld waar alle individuele belevingen deel van uitmaken. Dit alles wordt weergegeven in een beeldende vorm, die recht doet aan de gelaagdheid van de informatie en onthouden wordt.

illustratie belevingsonderzoekGeïnterviewden herkennen hun eigen bijdrage aan het gezamenlijke model en voelen zich verantwoordelijk voor deze bijdrage door de letterlijke uitspraken (uiteraard na akkoord) die erin terugkomen.

Wanneer belevingsonderzoek inzetten?

  • Als vertrekpunt bij nieuwe projecten of ontwikkelingen die een brede groep aangaan (bijvoorbeeld cultuurverandering, brede organisatieontwikkeling, verandertrajecten).
  • Als ijkpunt gaandeweg een project of proces: waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren om te komen waar we willen?
  • Voor ‘corporate branding’: hoe past de interne beleving bij de externe positionering?
  • Systemisch inzetten van veranderingen in de organisatie: aansluiten bij de realiteit en deze mede vormen gedurende het proces.
  • Voor participatie van belangengroeperingen e.d.: weten wat hun belangen zijn, hoe zij aankijken tegen plannen e.d. en hierop aan kunnen sluiten en komen tot gezamenlijke belangen. 

Nieuwsgierig  geworden? Lees meer over het rendement en de werkwijze. Of neem vrijblijvend contact op.