Organisatie Verandering 3.0 – van binnenuit

Hoe zorg je ervoor dat een organisatieverandering ook echt gaat leven? Dat een fusie of samenwerking niet alleen op papier mooi is, maar ook echt werkt? Dat de slimme nieuwe manieren van werken in het DNA van je mensen zit? Dat alle mensen in je organisatie op een lijn zetten. En de nieuwe manier van werken ook DOEN…?

Het zijn de belangrijkste vragen waarmee klanten bij ons komen. En waar we je mee op weg helpen. In interactie met je organisatie en de mensen in je organisatie. Met als doel om ons daar weer zo snel mogelijk overbodig te maken, omdat jullie het zelf verder doen.

Ieder traject is anders. Jullie situatie en jullie gewenste verandering zijn leidend. Wij helpen dat te bereiken aan de hand van 7 essentiële principes van veranderen. die we onderscheiden. ‘Veranderen 3.0‘ noemen we dat. Veranderen van binnenuit.

We begeleiden je organisatieverandering in diverse rollen.

Als adviseur op het proces: hoe pak je een verandertraject zo aan dat het een gezamenlijk verhaal wordt waarin ieder zijn eigenaarschap pakt?

Als facilitator: het (mede) ontwerpen en begeleiden van interventies en instrumenten om de gewenste beweging op gang te brengen.

Als ‘advocaat van de duivel‘: kritisch meekijken in jullie eigen proces om jullie aanpak en uitvoering nóg congruenter te maken met wat je wilt bereiken.

Als trainer: helpen bijbrengen van de nodige bewustwording, tools, vaardigheden en houding om vorm en inhoud te geven aan de gewenste verandering.

Als evaluator: met behulp van (lerende) belevingsonderzoeken hoe het staat met de gewenste verandering, welke perspectieven erop van invloed zijn en hoe je vanuit die inzichten volgende stappen kunt zetten.

Als executive coach: we coachen degenen die van invloed zijn op het veranderproces met de veranderopgave: hoe sta je erin? wat heeft dat voor effect? wat wil jij bereiken en hoe kun je daar invulling aan geven?

En vanuit rollen die we hopelijk met jou nog gaan ontdekken.

Als ze maar passen bij de principes van het veranderen van binnenuit. Jullie zijn en blijven eigenaar en beslisser. Te allen tijde. Jullie bepalen de richting en het doel. Wij helpen mee in het realiseren daarvan.

Dat betekent dat iedereen aan de bak moet. Ook jij…

Gelukkig levert het ook een hoop energie op.
Je merkt dat de gewenste beweging al snel op gang komt.

Hoe komt het dat je zo snel resultaat ziet?

Omdat we alles op tafel leggen. Om te beginnen bij het helder omschrijven van je gewenste uitkomst: Wat is het in essentie dat je wilt bereiken?

Met die essentie gaan we ‘gewoon aan de slag’. Met de mensen die het uiteindelijk ook moeten doen. Zo begint de verandering al direct. En is ‘implementatie’ een begrip dat er bijna niet meer toe doet. Omdat we in het ontwikkelen al werken met de praktijk van alledag. Niet met theoretische modellen, maar met jullie dagelijkse realiteit.

Wil je voorbeelden van hoe dat eruit ziet?

Kijk eens naar het Team Alignment programma voor teamontwikkeling of projectteam alignment. Of  juist naar complete belevingsonderzoeken die we verzorgen. Daar waar zinvol voor de ontwikkeling van je organisatie verzorgen we ook  wel maatwerk trainingen of helpen we je verder met Executive coachingworkshops of procesbegeleiding. We ontwerpen werkvormen voor specifieke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld Het Kaas Mysterie.

Of laat je inspireren door voorbeelden van ervaringen van klanten die we beschreven hebben in case studies.

We werken in interactie.

Met jou als opdrachtgever. En met de mensen die het moeten gaan doen in de organisatie. Terugkerende elementen zijn het verbeteren van de communicatie & interactie. We maken gebruik van de principes en (waar zinvol) de tools uit Zuiver Communiceren.

Weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op of boek een ‘pick our brain’ sessie!

boek_banner_paarse lettersBestel nu ook ons boek Veranderen 3.0 hier!