Basisschool van conflict naar goed werkend team

In 2009 werkten we samen met een snel groeiende basisschool in een vinex-locatie in Den Haag. De school bereikte al een paar jaar goede resultaten met een vrij jong team van z´n 33 leerkrachten. De aanleiding voor onze samenwerking was een conflict, dat het team aan het einde van het schooljaar daarvoor flink op zijn grondvesten deed schudden.

Het team wilde aan de slag om de interne communicatie te verbeteren en de veiligheid terug te vinden in de onderlinge relaties en de relatie met het management.

We zijn het schooljaar gestart met een studiedag, waar het – gedeeltelijk ook weer vernieuwde – team de doelen voor de samenwerking in het nieuwe jaar heeft gesteld. Metaforen voor hoe iedereen zelf ‘werkt op zijn best’ vormden het uitgangspunt van de dag. Vanuit de kracht die teamleden daarbij ervaren werd het gesprek met elkaar makkelijker. Door te kijken naar de bijdrage die iedereen levert aan communicatie en het ervaren van veiligheid, is er daarnaast uitgewisseld wat er van iedereen nodig was om gewenste samenwerking te realiseren. Dit alles met een prettige balans tussen zelf verantwoordelijkheid nemen en elkaar om hulp vragen. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt voor elke bouwgroep en voor het team als geheel. Tijdens de dag zagen we het team opfleuren en tenslotte met vertrouwen de dag afsluiten.

Omdat nog niet al het oud zeer rond het conflict was verwerkt, hebben we tevens een gesprek gefaciliteerd voor wie daar nog behoefte aan had. Een groep van 8 managers en medewerkers hebben uitgesproken waar het voor hen om ging, meer begrip gevonden voor elkaars ervaringen en afspraken gemaakt over hoe ze verder konden. Hiermee bleek het verleden vooral een leerpunt te zijn geworden –  waar niemand een herhaling van wilde en waar men samen verantwoordelijkheid voor nam.

In februari vond een vervolgmiddag plaats, waar ingegaan is op feedback geven en ontvangen. Het team had zich inmiddels ontwikkeld en de sfeer en onderlinge communicatie waren aan het verbeteren. De bouwgroepen functioneerden ook weer een stap beter als groep. Maar er werd nog veel over elkaar gesproken en weinig met elkaar wanneer het ging om dingen die niet goed werkten van collega’s. Nog niet alle informatie kwam daar terecht waar er ook wat mee gedaan kon worden.  Met wat hilariteit (want leren mag leuk zijn) is kennisgemaakt met de structuur voor Zuivere Feedback en is gestart met elkaar feedback geven.

Aan het eind van het schooljaar is met de nieuwe directeur het jaar geëvalueerd met de groep. De resultaten van een jaar werken aan de onderlinge communicatie mogen er zijn:  De sfeer is er flink op vooruit gegaan, er wordt met veel enthousiasme (samen-)gewerkt en men heeft het gevoel erbij te horen.  Ook wordt er minder geklaagd, is er meer rechtstreekse communicatie onderling en denkt men meer in oplossingen. Bovendien heeft men het gevoel dat de directie achter ze staat. En daarmee is definitief afgerekend met de onveiligheid van het begin van het jaar. Natuurlijk zijn er ook punten die nog beter kunnen. Die neemt het team mee naar volgend jaar.

Een super resultaat van het team van deze school, waar wij met heel veel plezier aan hebben bijgedragen.

Vind je dit artikel interessant? Laat het weten reageer of abonneer je opRSS feed. Je eigen oproep, per pagina in te stellen.

Laat wat van je horen

*