Aanpak veranderen 3.0

Goed, maar hoe ziet dat er nu in de praktijk uit, dat Veranderen 3.0?

Het kan natuurlijk niet anders dan dat ieder traject maatwerk is. Er is geen standaard opzet voor een veranderaanpak waarbij alles draait om jullie gewenste uitkomst, jullie dagelijkse praktijk, jullie perspectieven. En waarbij vele iteraties, ‘herhalingen’ waarmee we steeds voortbouwen op de ervaringen, centraal staan.

We begrijpen dat het lezen over de essentiële principes van veranderen 3.0 de vraag oproept: mooi, en hoe doen jullie dat?

Daarom een voorbeeld van de opzet van een traject waarbij we werken volgens de 3.0 principes.

De verschillen met veel ‘bekende’ veranderaanpakken zit hem natuurlijk vooral in hoe we de stappen doorlopen. In hoe we hierin steeds het eigenaarschap blijven aanspreken en stimuleren, de aandacht blijven richten op (jullie!) gewenste uitkomsten, de perspectieven onderzoeken en verbinden…. de 7 principes dus weer. In hoe we steeds schakelen tussen het proces waar jullie aan werken en wat er in het hier en nu gebeurt.

Want daar draait het uiteindelijk om: dat jullie het gewoon doen.

De aanpak in de afbeelding hieronder gaat om verander begeleiding bij een integratievraagstuk van een klant: twee voorheen gescheiden organisaties, die al langer op papier met elkaar samenwerken maar in de praktijk nog niet als één organisatie opereren. Waardoor de gewenste meerwaarde van de samenvoeging ook nog niet gehaald wordt.

Voorbeeld van een Veranderen 3.0 aanpak. Visuals: Tyra van Mossevelde, Studio Mosgroen

 

De Gewoon aan de slag aanpak start in dit voorbeeld met het ontwikkelen van een breed beeld van de belevingen t.a.v. de integratie in de organisatie. Door interviews met ‘knooppunt-medewerkers’. Om vervolgens met de directie de kaders van de gezamenlijke ambitie te schetsen. Die enerzijds vertaald wordt in praktische acties en steeds geijkt wordt aan de dagelijkse praktijk: wat moeten we doen om dit te bereiken en hoe pakt dat in de praktijk uit? Anderzijds wordt de gezamenlijke ambitie steeds verder ‘geladen’ in de divisies en teams van de organisatie: zij geven er zelf betekenis aan en vertalen het ook naar hun praktijk. Dit is geen eenzijdig, top-down proces. De perspectieven, ambities en vertalingen in teams e.d. worden ook weer teruggekoppeld met het MT. En vormen dus input voor de IJK-sessies daar.

Bovendien worden interne procesbegeleiders en de teammanagers meegenomen in een ontwikkeltraject om zo snel mogelijk zelf het proces over te gaan nemen. Hoe leuk we een traject als dit ook vinden: we maken onszelf ook echt zo snel mogelijk weer overbodig. Want pas dan is een traject voor ons geslaagd: als jullie het verder blijven doen.

Meer voorbeelden van de toepassing van 3.0 principes in verandertrajecten vind je in ons boek, Veranderen 3.0. Te bestellen via Managementboek.